De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Getracht is  de informatie actueel te houden.  Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie worden anoniem algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten, met als doel  de inrichting van onze site te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Gebruik website/schade
De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Persoonlijke gegevens
Als  u een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie gegevens nodig, zoals uw naam en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u als accounthouder op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van de site. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt.

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

U kunt hier onze privacyverklaring lezen: Privacyverklaring_aangepast feb 2020_versie_website

Vragen / Suggesties
Voor vragen of suggesties  , kunt u  een e-mail sturen naar info@zhco.nl .

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Wij geven u daarbij de volgende garanties:

Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.

Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming ZHCo: de heer J. Nijskens: info@zhco.nl

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST