Coronavirus in Nederland
Heeft u corona klachten? Ga dan NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe maar neem TELEFONISCH contact op met de huisarts of huisartsenpost. Voor een Corona-test belt u 0800 – 1202. Voor algemene vragen over Corona belt u het landelijk informatienummer: 0800 - 1351. Lees verder >

Gezondheidscentra Vlissingen

Nieuwsflits 4, 4 februari 2021

Gezondheidscentra Vlissingen

Het realiseren van een Zeeland dekkend netwerk van gezondheidscentra, die dichtbij de inwoners een innovatief, multidisciplinair zorgaanbod bieden, is een pijler van het programma Toekomstbestendige huisartsenzorg Zeeland. In Vlissingen worden drie gezondheidscentra gerealiseerd volgens het innovatieve concept dat mede is uitgedacht door Vlissingse huisartsen.

Een innovatief concept

Kenmerkend voor de gezondheidscentra, die in Vlissingen gerealiseerd gaan worden, zijn de volgende innovatieve aspecten:

  • De gezondheidscentra zijn hechte samenwerkingsverbanden van professionals in de zorg en het sociaal domein. Met elkaar nemen zij verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de bewoners van bepaalde wijken in Vlissingen. De gezondheid wordt bevorderd door intensieve, multidisciplinaire samenwerking rondom de patiënt en de bevolking.
  • De gezondheidscentra worden deels virtueel, met onder meer:
  • Eén digitale “desk” voor de zorg en het sociaal domein
  • Logistieke processen, die zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden
  • Telemonitoring en andere digitale gezondheidsapplicaties
  • De gezondheidscentra gaan beschikken over moderne, slim ontworpen huisvesting, die de samenwerking tussen de betrokken professionals (zorg en sociaal domein) stimuleert.

Intentieverklaring Gezondheidscentra Vlissingen “digitaal” getekend
Woensdagavond 3 februari ondertekenden de participanten, tijdens een digitale bijeenkomst, de intentieverklaring voor de realisatie van de drie gezondheidscentra in Vlissingen. In volgende Nieuwsflitsen zullen we uitgebreid verslag doen van de ontwikkeling van de gezondheidscentra.

 

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST