KERNGEZOND

De Kerngezond-centra: hoe staat het ervoor?
De Kerngezond-centra, waarbinnen zorg en ondersteuning een nadrukkelijkere samenwerking aangaan, krijgen meer en meer vorm. De ontwikkelingen volgen elkaar op.
De stap naar een vanzelfsprekende samenwerking bevindt zich nu middenin de vorming van drie teams. Gezamenlijk nemen deze teams vanuit de Kerngezond-centra de verantwoordelijkheid op zich voor het bieden van zorg en ondersteuning aan individuele inwoners én voor de wijken die zij bedienen.

De drie centra in de gemeente Vlissingen bedienen de volgende wijken:
– Pauwenburg-Westduin & Lammerenburg;
– Middengebied & Binnenstad;
– Oost-Souburg & Ritthem.

Wijkbeelden
Inmiddels is ook informatie verzameld over deze wijken door hier op in te zoomen. Op basis van de verzamelde data zijn wijkbeelden ontstaan. Per centrum wordt hierop nu beleid gemaakt en prioriteiten gesteld. Ook de samenstelling van de drie teams wordt hiernaast gelegd. Die staan overigens in nauw contact met elkaar en vormen één geheel als het gaat om uitwisselen van kennis en informatie en bijvoorbeeld het uitzetten van zorgpaden.

De Kerngezond-centra
We weten inmiddels dat Kerngezond staat voor een hecht samenwerkingsverband van waaruit met een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid), zorg en ondersteuning geboden wordt. Deze Kerngezond-centra vormen de uitvalsbasis van de teams. Hierin werken onder anderen huisartsen (en hun team), de drie Buurtteams, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, apothekers, paramedici en zorgaanbieders samen.
De Kerngezond-centra worden vanuit compensatiepakket Wind in de Zeilen ontwikkeld in de gemeente Vlissingen. Gemeente en CZ zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van dit fiche en werken hierbij samen met VWS.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST