Presentatie wijkbeelden

Belangrijk aspect van Kerngezond is de wijkgerichte aanpak. Met wijkbeelden als kennisbron, past het team van Kerngezond haar programma- en zorgaanbod aan op de ondersteuningsvragen uit de betreffende wijk, om gericht in te zetten op positieve gezondheid. De wijkbeelden zijn klaar en worden deze maand gepresenteerd en besproken met betrokkenen.

Wijkbeelden zijn een weergave van aspecten binnen een wijk die van invloed zijn op de zes dimensies van positieve gezondheid. Voorbeelden: inkomen, opleiding, samenstelling huishouden, verslavings- en jeugdproblematiek, chronische aandoeningen en fysiek functioneren. Alle data weerspiegelt wat de inwoners van een wijk nodig hebben om (weer) zo gezond als mogelijk te zijn en te blijven.

Presentaties en dialoog

Op 16 juni werden de wijkbeelden van Groot Lammerenburg en Paauwenburg-Westduin gepresenteerd aan de betrokken professionals van onder andere huisartsenpraktijken, VVT, ziekenhuis, GGZ en gemeenten. “De deelnemers hebben ervaren hoe belangrijk het is om de eigen waarnemingen te spiegelen aan de wijkbeelden, en andersom”, aldus Joost Koemans, programmamanager Kerngezond Zeeland.

Wieteke Lucas-Ploegmakers, huisarts te Oost-Souburg en actief in de werkgroep Wijkbeelden, vult aan: “De discussies die ontstaan, zijn interessant. Ik merkte dat deze avond veel energie losmaakte. Het samenkomen en contact leggen met elkaar blijkt zó goed.”

Volgende stap

De volgende stap is de vertaling van de wijkbeelden. Wieteke: “Na de zomervakantie kijken we wat voor conclusies we kunnen trekken. En wat we daarmee kunnen. De deelnemers binnen Kerngezond zullen die vertaalslag moeten gaan maken. Het begint dus bij het samenstellen van het juiste team voor elke wijk. ‘Wat heeft een wijk nodig en wat komt het te kort?’, dat is nu beter zichtbaar.”

Bijwonen?

De presentaties en dialoogsessies zijn erg interessant om bij te wonen.

Eerste reflectie:

  • Groot Lammerenburg en Paauwenburg-Westduin geen opvallendheden op wijkniveau, verdient wel aandacht op buurtniveau.
  • In het Middengebied en de binnenstad zien we grote onderlinge verschillen. En opvallendheden in leefstijl en chronische ziekten.
  • Oost-Souburg laat meer problematiek zien. Geboortezorg en overgewicht springen in het oog. Toch beoordeelt men de kwaliteit van leven als goed en is er grote sociale cohesie.
(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST