KERNGEZOND Bestudering wijkbeelden

Met Kerngezond zetten we in op proactieve zorg en ondersteuning, onder meer aan de hand van de informatie die de wijkbeelden ons geven. Deze liggen momenteel bij alle participanten onder de loep waar de professionals uit het werkveld deze met elkaar bespreken. Daarna volgt het uitzetten van het juiste beleid en vormgeven van de samenwerking tussen alle professionals.

Zorgstroom wijkverpleegkundige Geppie Sturm is nauw betrokken bij de totstandkoming van de wijkbeelden, die een belangrijke rol innemen in het concept Kerngezond. “Het is een verzameling van verschillende onderzoeken -deels door de GGD en het CBS- en een burgerpeiling. Het geeft ons een eerste beeld over de huidige gezondheid van de bevolking in de wijken van Vlissingen.” De data zijn gericht op de zes dimensies van positieve gezondheid. Het geeft de Kerngezond-centra vooral een basis om te starten, want enige verfijning is wel nodig, benadrukt Geppie. “De wijken waar we ons op richten zijn vrij groot en daarmee is de populatie binnen de ingedeelde wijken nog heel divers. Per wijk zullen we daarom nu gerichter gaan kijken of het beeld klopt met wat we in werkelijkheid zien.”

Realiteit versus cijfers

“Ik heb mij over sommige facetten best verbaasd, dan had ik het heel anders ingeschat.

Daarom is het van belang dat alle participanten de cijfers onder een vergrootglas leggen.

Bij Zorgstroom hebben we met alle wijkverpleegkundigen de resultaten besproken en gekeken of de data overeenkomen met wat zij in hun wijk tegenkomen”, laat Geppie weten.

Naast Zorgstroom, zullen ook de Vlissingse huisartsen, de buurtteams van de gemeente Vlissingen, WVO-zorg, apothekers, Emergis, de GGD/JGZ en ADRZ intern de wijkbeelden bespreken. Geppie: “Het is nuttige informatie. Voor iedereen uit het werkveld geldt: wat zien zij? Is alles te verklaren, of niet?”

“Overigens vond ik het ook heel leuk om te zien dat bepaalde onderzoeksresultaten echt een bevestiging zijn van de ervaringen in het werkveld.”

Vervolgstappen

Op basis van de verwerkte data kunnen we aandachtspunten benoemen voor de verbetering van de gezondheid. Denk hierbij aan specifieke zorgpaden of preventieprogramma’s voor bijvoorbeeld kwetsbare jeugd, obesitas of schuldenproblematiek.

Een goede samenwerking tot stand brengen binnen Kerngezond is de volgende stap. Geppie: “Professionals zullen met elkaar informatie moeten gaan uitwisselen. De bevindingen van de wijkverpleegkundigen en de huisartsen gaan we samenbrengen. Om van daaruit te beslissen wat de vervolgstappen zijn.”

Vlissingse wijken en inwoneraantallen:

Lammerenburg 10.855

Paauwenburg West-Duin 5.310

Oost-Souburg 10.160

Middengebied 10.680

Binnenstad 7.855

Positieve gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichamelijk functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST