De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

De buurtteams

DE BUURTTEAMS

 

“We zijn in gesprek met de medewerkers van Manteling, Maatschappelijk Werk Walcheren, ROAT en Emergis preventie”, vertelt kwartiermaker Carmen Sjardijn.

Uiteindelijk zullen deze medewerkers vanuit drie buurtteams als T-shaped professionals* met elk hun eigen specialisme integraal gaan samenwerken met de gezondheidscentra in Vlissingen. Binnen de wijk van het gezondheidscentrum zijn de teams straks verantwoordelijk voor de positieve gezondheid van de inwoners.

Ontwikkelagenda

Kwartiermakers Carmen en Tjalliëlle zijn gestart met het vormgeven van de ontwikkelagenda voor de buurtteams. “We hebben hiervoor een eerste online bijeenkomst gehad met de professionals. Om met elkaar kennis te maken en medewerkers te informeren over de kaders die de gemeente Vlissingen heeft gesteld voor de buurtteams. Daarnaast hebben we input opgehaald om de ontwikkelagenda te kunnen vormgeven. De bijeenkomst heeft veel bruikbare informatie opgeleverd opgeleverd.”

De ontwikkelagenda geeft de rol en functie van de buurtteams weer en geeft sturing aan het proces van totstandkoming van de teams. De komende weken wordt deze in werkateliers, resultaatgerichte werkgroepen, nader uitgewerkt.

*Een T-shaped professional is iemand met basiskennis en een diepteprofiel met specifieke expertise. Teams hebben doorgaans drie tot zes verschillende professies, met verschillende diepteprofielen. Het is verstandig om als buurtteam te weten welke kennis je met elkaar hebt en welke je zou willen hebben.

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST