De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

De scenariobijeenkomsten: Frank van den Berg praat ons bij

Veel huisartsen in Zeeland van 56 jaar of ouder hebben hem gesproken: oud-huisarts Frank van den Berg. Onderwerp van gesprek: de opvolgbaarheid van de eigen huisartsenpraktijk. In navolging daarop worden al enige tijd scenariogesprekken gevoerd. Wat houden die gesprekken in en wat leveren die op?

Eerst even terug, want hoe zat het ook alweer? Frank vormde samen met oud-huisarts Roel Ubels het TOP-team (Tijdige Overdracht Planning), dat erop uit was gestuurd door de stuurgroep Toekomstbestendige Huisartsenzorg Zeeland. De continuïteit van de huisartsenzorg in Zeeland staat stevig onder druk, en aan Frank en Roel de taak om de balans op te maken met de huisartsen zelf. En om met hen te onderzoeken hoe zij hun opvolging beter in de hand kunnen spelen.

Scenariogesprekken

“Eerder voerden we ook al scenariogesprekken, om te praten over hoe de huisartsen de eerste tien jaar georganiseerd zagen”, vertelt Frank. Sinds het (online) bezoek door het TOP-team, worden deze gesprekken wederom gehouden die stof tot nadenken geven en tot oplossingen moeten leiden voor de opvolgproblematiek. Frank: “Er spelen acute problemen en problemen voor de langere termijn.”

Daar waar zich acute problemen voordoen, zijn al scenariogesprekken gevoerd. “Heel acuut is de mededeling ‘ik stop met mijn praktijk’ zonder een opvolger te hebben gevonden”, zegt Frank. “Dat is een onwenselijke situatie die direct opgelost moet worden. Je bedenkt een kortetermijnoplossing, maar da’s geen structurele waarnaar we op zoek zijn.”

De koe bij de hoorns vatten

De scenariogesprekken met praktijkmedewerkers, leveren een schat aan informatie op en laten zien waar we de koe bij de hoorns kunnen vatten. Als Frank de grootste taak die voor ons ligt mag noemen? “Samenwerken! Dat is absoluut noodzakelijk om vestiging in Zeeland aantrekkelijk te maken. Jonge artsen willen zich niet direct als praktijkhouder vestigen, dat was vroeger zo maar nú niet meer. Die werken liefst parttime, als waarnemer, zoeken pas na een jaar of tien vastigheid. Dus de structuur moet anders en dan is samenwerken onoverkomelijk.”

Waarnemingscontract bovenaan de lijst

“Het verandertraject is vaak lastig”, dat ziet Frank ook wel in. “Maar er is gelukkig steeds meer bewustzijn. Nog onvoldoende, maar wel steeds meer. Echt de allereerste stap die al veel betekent is het vastleggen van formele samenwerking: het waarnemingscontract met je collega’s uit andere praktijken bijvoorbeeld. We zien te vaak dat het niet is vastgelegd en dat het te vrijblijvend is.”

Per gebied is de problematiek heel verschillend. “Tijdens de scenariogesprekken brainstormen we daar met elkaar over en kunnen we concrete plannen maken voor de langere termijn.”

Successen geboekt

De scenariogesprekken hebben succes. In Goes bijvoorbeeld, waar een zakelijk masterplan wordt uitgewerkt, omdat patiënten geen huisarts konden vinden. In Middelburg: waar scenariogeprekken voor waarnemingscontracten zorgden en waar met een nieuwe hagro ingespeeld wordt op de toekomstige uitbreiding van de stad. Noord-Beveland kreeg een formele samenwerking en een praktijkmanager.

En in Zeeuws-Vlaanderen zet Nucleuszorg zich actief in. Daarbij worden ook veel meer huisartsen opnieuw opgeleid.

Frank: “We kunnen onze zaakjes hier best regelen. Als we maar naar de toekomst willen kijken en samen het gesprek aangaan. Veel kleine veranderingen lossen uiteindelijk bij elkaar het opvolgprobleem op. Daar ben ik van overtuigd.”

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST