De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

De start van Kerngezond

Kerngezond heeft een mooie start gemaakt en de eerste samenwerkingen onder de deelnemers zijn een feit. Tijdens een digitale dialoogsessie op 17 november jl. -maar liefst 32 mensen namen deel- zijn bevlogen pitches gegeven. Stuk voor stuk een directe vertaling van de belangrijkste bevindingen die de participanten uit de wijkbeelden hebben gehaald.

Aan de dialoogsessie namen deel de gemeente Vlissingen, huisartsen, apothekers, WVO Zorg, GGD-jeugdgezondheidszorg, Emergis, Zorgstroom en ziekenhuis ADRZ.

De aan de kaak gestelde thema’s brachten mooie gesprekken op gang, met verbreding en suggesties. Op de avond zelf ontstonden zo al praktische ideeën en samenwerkingen en er werd een basis gelegd voor de uitwerking van urgente gezondheidsthema’s voor de inwoners in de wijken van de gemeente Vlissingen.

De komende tijd worden de gepresenteerde en gekozen thema’s in werkgroepen uitgewerkt. Dit zijn:

  • Armoede en schuldenproblematiek
  • Welzijn op recept+
  • Sturen op verantwoord medicatiegebruik m.b.v. data
  • Valpreventie bij ouderen
  • Ondersteuningspad voor kwetsbare jeugd/gezinnen
  • Zorgpad atriumfibrilleren
  • Jeugdpreventie
  • Verlengde huisartsenzorg GGZ

De participanten van Kerngezond kunnen nu echt aan de slag met deze aanspreekbare thema’s. Zo ontstaat maatwerk per wijk, waarmee we zeer doelgericht een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van de inwoners nastreven.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST