De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Kerngezond: we duwen de boot van de kant!

Huisartsen, apothekers, buurtteams van de gemeente, wijkverpleegkundigen van Zorgstroom en WVO-zorg, professionals van ADRZ en Emergis: de participanten aan Kerngezond bepalen op 17 november de koers van de nieuwe samenwerking Kerngezond. Door met elkaar de belangrijkste gezondheidsthema’s te vertalen naar zorgpaden en preventieprogramma’s die binnen de multidisciplinaire samenwerking ontwikkeld kunnen gaan worden.

 

Op 17 november gaan alle betrokken professies met elkaar in dialoog en wordt bekeken welke thema’s opgepakt gaan worden in 2022 en door wie. Dat is het begin van de multidisciplinaire samenwerking, zoals die bedoeld is met het integrated-care concept* Kerngezond.

De thema’s die worden belicht, zijn naar voren gekomen uit de verdiepte wijkbeelden.

Die wijkbeelden zijn gemaakt met behulp van data-analyse en geven een indruk van de gezondheidssituatie in de vijf wijken binnen de gemeente Vlissingen. Gezondheid wordt hiervoor gemeten op basis van de zes dimensies van positieve gezondheid.

 

Een mijlpaal voor de Kerngezond-centra

De wijkbeelden zijn door de professionals van de participanten aangescherpt en aangevuld op basis van hun eigen observaties in de wijken. Uit die verdiepte wijkbeelden komt een aantal gezondheidsthema’s naar voren die baat hebben bij de multidisciplinaire samenwerking vanuit de Kerngezond-centra. Dat hier nu concrete afspraken over gemaakt gaan worden is in wezen de start van de drie Kerngezond-centra in Vlissingen. ‘De boot wordt van de kant geduwd en gaat een koers varen.’ Een mijlpaal!

 

De holistische blik

De Kerngezond-aanpak vereist een holistische blik van de professionals: zij gaan elkaar helpen om vragen van patiënten niet alleen door de medische bril te bekijken. Ze leren te onderzoeken of de vraag voortkomt uit factoren die op andere dimensies van positieve gezondheid spelen. Een bekend voorbeeld is de patiënt die de huisarts vraagt om medicatie voor haar chronische hoofdpijn. Wellicht heeft dat geen lichamelijke oorzaak, maar komt de pijn door stress die zij ervaart, vanwege schulden of opvoedingsmoeilijkheden. Dat is meervoudige problematiek waar een recept van de huisarts kansloos is. Daarvoor is multidisciplinaire samenwerking met andere partijen noodzakelijk. Door die samenwerking wordt de patiënt beter geholpen en hoeft zij minder vaak een beroep te doen op de schaarse tijd van haar huisarts.

 

Met welke gezondheidsthema’s gaan de Kerngezond-centra aan de slag?

Het innoveren van een aantal zorgpaden voor grote patiëntgroepen bijvoorbeeld (digitalisering die meer zelfmanagement mogelijk maakt). Daarnaast valt te denken aan ondersteuningsprogramma’s met een preventief karakter, bijvoorbeeld voor kwetsbare gezinnen en jeugd. Ook wordt nagedacht over de aanpak van schulden- en eenzaamheidsproblematiek en het voorkomen van obesitas.

Allemaal thema’s waar een hechte, multidisciplinaire samenwerking van de professionals in de zorg en/of het sociaal domein tot betere resultaten leidt. Dat is beter voor de gezondheid van de patiënt en inwoner en ook beter voor de professionals zelf. Zij kunnen effectiever en efficiënter werken en mede daardoor neemt hun werkplezier toe.

 

Meer informatie

In Vlissingen wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van drie Kerngezond-centra. De gemeente Vlissingen, zorgorganisaties en zorgondersteuners gaan een hechte samenwerking aan, gericht op de positieve gezondheid van de inwoners. Het is één van de antwoorden op de dreigende zorgkloof in Zeeland. Zorgverzekeraar CZ is intensief bij de ontwikkeling betrokken. Andere Zeeuwse regio’s hebben groeiende belangstelling voor het concept.

 

  • Integrated care is interprofessionele zorg, waarbij professionals van meerdere disciplines zich verzamelen rondom een complex zorgprobleem.

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST