De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Bevindingen TOP-team

Nieuwsflits nummer 4 Februari 2021

Bevindingen TOP-Team

In de eerste Nieuwsflits van het Programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg introduceerden we het TOP-Team. Huisartsen Frank van den Berg en Roel Ubels vormen samen dit team Tijdige Overdracht Planning (TOP). Inmiddels hebben Van den Berg en Ubels 45 praktijkhouders die ouder zijn dan 57 jaar, geïnterviewd. Hieruit is interessante informatie gekomen, die bevestigt dat we met diverse initiatieven en projecten aan een behoefte voldoen.

Uit de gesprekken die huisartsen Frank van den Berg en Roel Ubels hebben gehouden is interessante informatie gekomen.

De belangrijkste bevindingen die uit de interviews onder 45 praktijkhouders, ouder dan 57 jaar, zijn gekomen, zijn hieronder samengevat:

  • Trots op de praktijk is groot en daarmee ook het belang van het vinden van goede opvolging voor de praktijk.
  • Huisartsen willen ontzorgd worden met praktijkmanagement, maar wel de regie over de praktijk houden.
  • In aanloop naar het pensioen, wil een groot aantal huisartsen minder gaan werken, maar niet minder dan 3-4 dagen per week. Op deze wijze verwacht men voldoende betrokken te blijven bij de praktijk.
  • Iedereen wil verandering in de ANW-dienstenstructuur: m.n. de nachtdiensten worden als zeer belastend ervaren. Zonder de verplichting van ANW-diensten zouden velen langer willen blijven werken.
  • Praktijkmanagement door een praktijkmanager wordt als zeer positief ervaren.

Deze bevindingen zijn gedeeld met de Stuurgroep Toekomstbestendige Huisartsenzorg Zeeland. Veel van de initiatieven en projecten waar het Programma bij betrokken is, zijn een antwoord op bovenstaande punten. We zullen de resultaten van die verbeterinitiatieven zichtbaar maken, o.a. via de Nieuwsflits.

 

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST