Klacht

Wanneer u vindt dat u niet goed door de huisartsenpost bent behandeld (door een huisarts of een medewerker) dan bieden wij u de mogelijkheid om u in contact te brengen met degene waarover u niet tevreden over bent. Wij hopen dat u samen het probleem kunt oplossen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie via het telefoonnummer 0113-344057 of via het digitale webformulier.

Als u het formulier heeft ingevuld en verzonden, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging per mail. Deze ontvangstbevestiging is uw bewijs dat u een klacht heeft ingediend. Om uw klacht zorgvuldig te kunnen behandelen, neemt de staffunctionaris contact op met de betrokken arts of assistente. Over het algemeen zal u een reactie krijgen van de arts of de manager van de huisartsenpost. Deze reactie kunt u binnen één tot twee weken verwachten.

Wanneer u niet wilt dat uw klacht direct wordt afgehandeld door de betrokken arts of assistente, of als het lukt niet om er samen uit te komen, kunt u de klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie. De gegevens kunt u opvragen via 0113-344057 of info@zhco.nl

Om van de klachten te kunnen leren en om herhaling zo mogelijk te voorkomen,  wordt elke klacht geregistreerd. Natuurlijk wordt hierbij zorgvuldig met uw privacy omgegaan!

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen:

Zeeuwse Huisartsen Coöperatie
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 110
4450 AC Heinkenszand

Als u geen gebruikt wilt maken van de interne klachtenprocedure kunt u met uw klacht terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl), het IGJ-loket van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (www.igj.nl) of bij het Medisch Tuchtcollege (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

Wij stellen het echter op prijs wanneer u eerst met (de huisartsen en medewerkers van) de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie uw klacht probeert op te lossen.

U kunt de informatie nalezen in onze klachtenfolder: Klachtenfolder_ZHCo

De klachtenregeling van de ZHCo leest u hier: Klachtenregeling-ZHCo

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST