Klacht

Wanneer u vindt dat u niet goed door de huisartsenpost bent behandeld (door een huisarts of een medewerker) dan bieden wij u de mogelijkheid om u in contact te brengen met degene waarover u niet tevreden over bent. Wij hopen dat u samen het probleem kunt oplossen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie via het telefoonnummer 0113-344057. Klachtenfolder_ZHCo

Wanneer u dit niet wilt of het lukt niet om er samen uit te komen, wordt de klacht ingediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zeeuwse Huisartsen Coöperatie.

U kunt ook schriftelijke of via de website een klacht indienen (zie klacht indienen).
Via de website:
Als u het formulier heeft ingevuld en verzonden, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging per mail. Deze ontvangstbevestiging is uw bewijs dat u een klacht heeft ingediend. Om uw klacht zorgvuldig te kunnen behandelen, neemt de klachtenfunctionaris met de betrokkene(n) contact op. Door het toepassen van hoor en wederhoor binnen de organisatie kan  beantwoording van uw schrijven één tot twee weken duren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Schriftelijk naar:
Zeeuwse Huisartsen Coöperatie
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 110
4450 AC Heinkenszand

Ook kunt u met een klacht terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl), het IGJ-loket van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (www.igj.nl) of bij het Medisch Tuchtcollege (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

Wij stellen het echter op prijs wanneer u eerst met (de huisartsen en medewerkers van) de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie uw klacht probeert op te lossen.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST