Registratie en privacy

Omgaan met uw medische gegevens
Als u met de huisartsenpost belt, worden alle noodzakelijke gegevens genoteerd. Verder worden alle gesprekken op band opgenomen. Dit is nodig om later, bij eventuele onduidelijkheden en klachten over de behandeling van uw hulpvraag, het gesprek te kunnen beluisteren. Wij behandelen uw gegevens zeer zorgvuldig en willen benadrukken dat we vertrouwelijk met uw medische gegevens omgaan volgens de geldende wetten en regelgeving. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft hiervoor heldere richtlijnen.

Inzage gegevens ADRZ
Het ziekenhuis is op dit moment nog niet aangesloten via het LSP. De huisartsen kunnen wel ziekenhuisdossiers inzien van patiënten via het zogenaamde Zorgportaal. Op dit moment kan dit nog bij alle patiënten, tenzij ze aangegeven hebben hier bezwaar tegen te hebben.
Op termijn zal dit alleen mogelijk zijn bij patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven voor inzage.
U kunt via www.zorgplazazeeland.nl  aangeven dat u hiervoor toestemming geeft of aangeven dat u hier juist geen toestemming voor geeft.

Legitimatieplicht
Vanaf 1 mei 2009 geldt een legitimatieplicht op de huisartsenpost. Wij zijn verplicht volgens de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) bij elk bezoek aan de huisartsenpost de patiënten te vragen naar hun legitimatiebewijs zodat wij het BSN (burgerservicenummer) kunnen controleren. Zo weten wij zeker dat de patiënt degene is die hoort bij het BSN en de andere gegevens in onze administratie.

Daarmee wordt voorkomen dat er fouten ontstaan bij het uitwisselen van gegevens. Uiteraard behandelen wij de privacy van de patiënten met zorg, conform de geldende wetten en regelgeving. Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een BSN. Dit nummer staat op uw paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart. Sinds 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen reisdocument hebben. Zij kunnen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders of gezaghebber. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig. Voor meer informatie over het BSN kunt u de website www.infobsnzorg.nl raadplegen of bellen met de servicedesk van het informatiepunt: 0900-232 43 42.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST