Coronavirus in Nederland
Heeft u corona klachten? Ga dan NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe maar neem TELEFONISCH contact op met de huisarts of huisartsenpost. Voor een Corona-test belt u 0800 – 1202. Voor algemene vragen over Corona belt u het landelijk informatienummer: 0800 - 1351. Lees verder >

Respectvolle bejegening

Het kan voorkomen dat iemand die later de wachtkamer binnenkomt, toch eerder geholpen wordt.
Dit kan gebeuren als de patiënt dringend zorg nodig heeft en daardoor met voorrang geholpen wordt.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

We zijn een spoedpost, afspraaktijden zijn niet exact te regelen.
Wilt u over de wachttijd toch iets vragen of opmerken,
benadert u dan gerust de assistente aan de balie.

Wij tonen graag respect en krijgen dit ook graag terug.
Rust op de huisartsenpost vinden we belangrijk

Het is in ieders belang dat maximaal 2 begeleiders per patiënt meegaan naar de spreekkamer.

Meer informatie over gedragscodes en gedragsregels vindt u door dit document te openen

Als u vindt dat u onvoldoende met respect bent behandeld op de huisartsenpost, kunt u ons dit laten weten via ons klachtenformulier: https://huisartsenpostzeeland.nl/heeft-u-een-klacht/

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST