Respectvolle bejegening

Het kan voorkomen dat iemand die later de wachtkamer binnenkomt, toch eerder geholpen wordt.
Dit kan aan de orde zijn doordat de patiënt acutere zorg nodig heeft en daardoor met voorrang geholpen wordt.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

We zijn een spoedpost, afspraaktijden zijn niet exact te regelen.
Wilt u over de wachttijd toch iets vragen of opmerken,
benadert u dan gerust de assistente aan de balie.

Wij tonen graag respect.
Wederzijds respect wordt gewaardeerd.
Rust op de huisartsenpost vinden we belangrijk

Het is in ieders belang dat maximaal 2 begeleiders per patiënt meegaan naar de spreekkamer.

Meer informatie over gedragscodes en gedragsregels vindt u door dit document te openen

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST