Wat kost de huisartsenpost?

De tarieven van huisartsenposten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa- het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg). De NZa is toezichthouder van de overheid krachtens de Wet Tarieven Gezondheidszorg.

Tarieven vanaf 2019
Telefonisch consult: € 25,00
Consult: € 138,91
Visite: € 208,37

Door de geografische uitgestrektheid van de provincie Zeeland, het lage inwoneraantal en de relatief hoge kosten voor de infrastructuur van huisartsenposten zijn de tarieven in Zeeland hoger dan elders in Nederland. Als u in Nederland verzekerd bent, wordt het contact met de huisartsenpost volledig vergoed omdat dit onder de basisverzekering valt.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico over de behandelingen, consulten en visites van de huisartsenpost. Medicijnen en bijvoorbeeld bloedonderzoek die de HAP-arts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico.

We willen u erop attenderen dat de kosten voor medicatie die wordt voorgeschreven tijdens avond-, nacht- en weekenduren aanzienlijk hoger zijn dan de kosten voor medicatie die overdag wordt voorgeschreven.

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST