Coronavirus in Nederland
Heeft u corona klachten? Ga dan NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe maar neem TELEFONISCH contact op met de huisarts of huisartsenpost. Voor een Corona-test belt u 0800 – 1202. Voor algemene vragen over Corona belt u het landelijk informatienummer: 0800 - 1351. Lees verder >

Wat kost de huisartsenpost?

Wat zijn de tarieven van de huisartsenposten Schouwen-Duiveland, de Bevelanden en Walcheren?

Tarieven per 1 januari 2022.

  • consult € 173,43
  • visite € 260,14
  • Triageconsult € 35,00

Door de geografische uitgestrektheid van de provincie Zeeland, het lage inwoneraantal en de relatief hoge kosten voor de infrastructuur van huisartsenposten zijn de tarieven in Zeeland (altijd) hoger dan elders in Nederland. In verband met de Corona-crisis zijn de tarieven extra bijgesteld. Als u in Nederland verzekerd bent, wordt het contact met de huisartsenpost volledig vergoed omdat dit onder de basisverzekering valt.

De tarieven van huisartsenposten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa- het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg). De NZa is toezichthouder van de overheid krachtens de Wet Tarieven Gezondheidszorg.

Waarom zijn de tarieven zo hoog?

Door de Corona-crisis zijn de kosten van de huisartsenposten hoger dan de inkomsten uit de tarieven die de NZa heeft vastgesteld voor 2020. Dit is bij alle huisartsenposten in Nederland het geval, ook bij de huisartsenposten in Zeeland. De NZa heeft, in overleg met de zorgverzekeraars, een nieuw tarief vastgesteld voor de huisartsenposten van de ZHCo. Dit tarief is geldig van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020. Het tarief is het dubbele van het oorspronkelijke tarief. Alleen zo kan de huisartsenpost de zorg van goede kwaliteit blijven garanderen.

Het bezoek aan de huisartsenpost, telefonisch contact met de huisartsenpost en een visite bij u thuis door een arts van de huisartsenpost wordt betaald uit uw basisverzekering. Dit gaat niet van het eigen risico af. Medicijnen die u van de huisartsenpost krijgt, kunnen wel van uw eigen risico af gaan.

Als u niet kunt aantonen dat u in Nederland verzekerd bent, moet u de rekening wel direct betalen. Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie is, maar helaas heeft de NZa bepaald dat hier geen uitzondering op gemaakt kan worden.

Eigen risico
U betaalt geen eigen risico over de behandelingen, consulten en visites van de huisartsenpost. Medicijnen die de HAP-arts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico.

Medicijnen
De apotheker rekent ook een speciaal tarief in de avond-, nacht- en weekenduren. Voor medicijnen die u buiten kantoortijden afhaalt bij de apotheek, betaalt u aanzienlijk meer.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST