Zeeuwse Huisartsen Coƶperatie

Onder invloed van diverse ontwikkelingen is 2019 een turbulent jaar geworden: het fusieproces met onze zusterorganisatie PeriScaldes vroeg meer energie dan verwacht, de problematiek van moeilijk opvolgbare huisartsenpraktijken werd nog scherper zichtbaar en het denken over de toekomstige infrastructuur van de Zeeuwse huisartsenzorg kwam door verschillende interne en externe initiatieven nadrukkelijk op tafel. Intern vroeg een combinatie van personele veranderingen het nodige van ons management. En last but not least, onze medewerkers hebben weer veel werk verzet in de huisartsenzorg en de ondersteuning/facilitering daarvan.

In dit jaarverslag schetsten we kort de belangrijkste onderwerpen die in 2019 onze aandacht vroegen. Er was veel meer maar we beperken ons met het oog op de leesbaarheid.

open magazine