Zeeuwse Huisartsen Coöperatie

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) is een doelmatige, toegankelijke, transparante en proactieve organisatie van, voor en door huisartsen in Zeeland. De ZHCo draagt zorg voor een optimale ondersteuning van de (apotheekhoudende) huisartsen en borging van het eigen karakter en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Op professionele basis vindt facilitering van, en samenwerking met  partners in de eerste en de tweede lijn plaats, waarbij de eigenstandigheid van huisartsen het uitgangspunt vormt. De ZHCo signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor het werken in de eerste lijn of die bijdragen aan de kwaliteitsbevordering en werkt daartoe plannen uit. Binnen de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie wordt het beleid bepaald door huisartsen en is er ruimte voor inbreng vanuit andere partijen binnen de eerste lijn.

Na de start in 2016 is de ZHCo in 2017 nu echt van wal gegaan. De organisatie geeft op allerlei thema’s invulling aan haar brede, 24/7-benadering waarbij de huisartsenzorg inhoudelijk en organisatorisch ondersteund wordt. Het geleidelijk groeiende tekort aan huisartsen in Zeeland is daarbij een strategisch speerpunt. Verder is de ZHCo een stevige partner in het Zeeuwse zorglandschap geworden.

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in 2017.

open magazine