Acute Zorg

Tijdelijke verhuizing HAP-Walcheren
In 2016 is door het bestuur het besluit genomen de HAP Walcheren te gaan verplaatsen naar Middelburg. In verband met verkoop en verbouw van het toenmalige  ADRZ-pand heeft de HAP-Walcheren in februari 2017 het oude ADRZ-pand verlaten. Ter overbrugging van de nieuwbouw die in Middelburg gerealiseerd zal worden, is de HAP-Walcheren tot die tijd gehuisvest bij de dagpraktijken van de Vlissingse huisartsen Roebroeck, Van Russen Groen en Bronzwaer.

Nieuwbouw HAP-Walcheren in Middelburg
De plannen voor nieuwbouw op een locatie in Middelburg zijn in 2017 verder uitgewerkt. De HAP zal samen met andere zorgverleners en een dienstapotheek gehuisvest worden in een nieuw te bouwen gezondheidscentrum. Daarnaast is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden tot uitbreiding van  eerstelijnsdiagnostiek op deze nieuwe locatie.

Pilot TOH
In 2017 is op de HAP Walcheren gestart met een Pilot Triagist ondersteunt HAP-arts (TOH).
Het is een bekend gegeven dat de druk op de huisartsenposten toeneemt en naar verwachting door allerlei (maatschappelijke) omstandigheden (verschuiven zorg van 2e naar 1e lijn etc.) in de toekomst verder zal toenemen. Hiervoor is landelijk aandacht maar specifieke regionale omstandigheden vragen ook om regionale oplossingen. Triagisten zullen semi- spoedeisende handelingen zelfstandig volgens protocol kunnen afhandelen en daardoor op drukke momenten de HAP-artsen kunnen ontlasten. De theoretische scholing en praktische oefening van vaardigheden zijn gestart in 2017.

Triagepakket
In oktober werd overgestapt van het triagepakket TAS naar NTS van Meditra. Net als de andere posten in Nederland volgen we nu de Nederlandse standaard letterlijk. De daadwerkelijke overgang verliep heel soepel. De triagisten waren door middel van trainingen, informatiebrieven en een oefenomgeving goed voorbereid. Het laatste kwartaal is extra aandacht besteed aan het monitoren van de statistieken en het evalueren van het juiste gebruik van het NTS.