Bijlagen

Personalia

Raad van Toezicht
De heer M.P. Heijboer kwaliteit en organisatie van zorg, voorzitter
Mevrouw N.E. Soeters-Schot juridische zaken, statuten, governance, secretaris
De heer J.A. Walhout financiën, personeel, penningmeester
Bestuur
mevrouw M.M. Leenhouts voorzitter
mevrouw J.M.G. Roebroeck vice-voorzitter
de heer A. Roest secretaris
de heer V.J. Heukels penningmeester
de heer F.C.H.M. Rutten lid (tot 20-11-2017)
de heer W.J. Kronenberg lid (vanaf 20-11-2017)
Managementteam
de heer R.M.W. Münstermann directeur
mevrouw N.F. le Duc HAP-manager Walcheren
mevrouw B.E. Heringa HAP-manager De Bevelanden
mevrouw K.T.E. Hintzen HAP-manager Schouwen-Duiveland
Externe adviseurs
de heer H.H. Kamp extern adviseur kwaliteitszaken
mevrouw A. A. Liem-Buirma extern klachtenfunctionaris (tot 01-03-2017)
mevrouw C. van den Bergen extern klachtenfunctionaris (vanaf 01-03-2017)
Ondernemingsraad
mevrouw L.J. Molhoek voorzitter
mevrouw K. Möhlmann-de Groot vice-voorzitter
mevrouw M.W. Siahaya-van Essen lid (tot 20 november 2017)
mevrouw E. Kambier lid (vanaf 20 november 2017)
de heer J.C. van Poortvliet lid
mevrouw S. van Nieuwenhuijze lid
mevrouw R. de Bruijn ambtelijk secretaris

Samenstelling commissies

Commissie Kwaliteit
De heer H.H. Kamp extern adviseur kwaliteitszaken en voorzitter;
Mevrouw N.F. le Duc HAP manager Walcheren;
De heer R.M.W. Münstermann directeur;
De heer A. Speelman huisarts te Zierikzee;
De heer M. van der Stoep huisarts te Goes;
De heer A.A.G. Baas huisarts te Burgh-Haamstede;
Mevrouw M. Kakes triagist HAP De Bevelanden;
Mevrouw M. Smits waarnemend huisarts;
De heer P.C.A. van Broekhoven waarnemend huisarts;
Vacature
MIP-commissie
De leden van de MIP-commissie zijn de leden van de commissie Kwaliteit met uitzondering van de heer R.M.W. (Ruud) Münstermann, directeur.
Calamiteitencommissie
De heer H.H. Kamp extern adviseur kwaliteitszaken en onderzoekbegeleider;
Mevrouw M.A. van der Hooft stafmedewerker kwaliteit en zorg;
De heer W.J.  Kronenberg huisarts te ’s Gravenpolder;
Mevrouw J. de Doelder- de Ruiter huisarts te Middelburg;
Mevrouw M.M. Leenhouts huisarts te Brouwershaven;
Mevrouw K.E. van der Weele triagist te Zierikzee;
Mevrouw A.M.J. Dingemanse triagist te Vlissingen;
Mevrouw M. Kakes triagist te Goes.
Werkgroep Personeel
Mevrouw K.T.E. Hintzen HAP-manager Schouwen-Duiveland;
Mevrouw L.J. Molhoek triagist HAP De Bevelanden en lid van de OR;
Mevrouw C. Hubrechsen-Verhage P&O-Adviseur.
HAP-commissie Schouwen-Duiveland
De heer M.R. Bruel huisarts te Zierikzee;
De heer M.P. Bruijnzeel huisarts te Nieuwerkerk;
Mevrouw K.T.E. Hintzen HAP-manager Schouwen-Duiveland;
De heer R.M.W. Münstermann directeur;
HAP-commissie Walcheren
Mevrouw N.F.  le Duc HAP-manager Walcheren;
De heer R.M.W. Münstermann directeur;
De heer W.J. Heijmans huisarts te Westkapelle en voorzitter;
De heer P.W.M. Scheeren huisarts te Vlissingen;
HAP-commissie De Bevelanden
Mevrouw B.E. Heringa HAP-manager De Bevelanden;
De heer V.J. Heukels huisarts te Heinkenszand;
De heer R.M.W. Münstermann directeur;
De heer E.R.C. Rijken huisarts te Goes.
Commissie GGZ
Mevrouw C.V.J. Bij de Vaate huisarts te Renesse;
De heer J.A. de Jong huisarts te Kapelle;
Mevrouw J. Miedema manager EGZ;
De heer H. Slager huisarts te Goes;
Mevrouw P. Soeters beleidsmedewerker LHV Kring Zeeland;
De heer R. Ubels huisarts te Serooskerke;
Mevrouw C. Wattel huisarts te Oost-Souburg;
De heer A.H.J. Jaspar huisarts in Terneuzen;
De heer R.M.W. Münstermann directeur.
Commissie Scholing
De heer K.P.P. de Smet huisarts te Hoek en afgevaardigde namens WDH Zeeuws-Vlaanderen;
De heer C. Mak huisarts te Yerseke en afgevaardigde namens WDH De Bevelanden;
Mevrouw J.M.G. Roebroeck huisarts te Vlissingen en afgevaardigde namens WDH Walcheren en voorzitter;
De heer A. Speelman huisarts te Zierikzee en afgevaardigde namens WDH Schouwen-Duiveland;
De heer R.A. van der Valk huisarts te Bruinisse en afgevaardigde namens LHV Kring Zeeland.
De heer R.B.T. Wolbers huisarts te ’s Heer Arendskerke, namens PeriScaldes
De heer J.J.H.G. Schmeitz huisarts te Goes,  PAM
Commissie scholing doktersassistenten Zeeland
Mevrouw A. Kampstra doktersassistente;
Mevrouw M.M.H. Mandy de Vilder doktersassistente;
Mevrouw K.A.P. Beije doktersassistente;
Mevrouw J.P.A.C. Westerbeke doktersassistente;
Mevrouw W.C. van Oers Scalda-college;
De heer E.R.C. Rijken huisarts te Goes;
Mevrouw J.P.E. Havermans opleidingscoördinator.
Commissie Facilitering
De heer J.C. Ponten huisarts te Middelburg;
De heer P. Ingelse huisarts te ’s-Heerenhoek;
De heer R. Smits huisarts te Oosterland;
De heer R.M.W. Münstermann directeur;
Mevrouw C.A. Hubrechsen-Verhage personeelsfunctionaris;
Mevrouw J.P.E. Havermans opleidingscoördinator.
Commissie Opvolging & Vestiging
De heer A. Roest huisarts te Middelburg, voorzitter;
De heer C.J.E.M. Albers huisarts te Middelburg;
De heer W.J. Heijmans huisarts te Westkapelle;
De heer J.W. van Werkum huisarts te ‘s Gravenpolder;
De heer C. Efraïm huisarts te Terneuzen;
Mevrouw E.J. van Keeken waarnemend huisarts te Bruinisse;
De heer F.A. van den Berg oud-huisarts te Vlissingen;
De heer A. van de Vreede AIOS te Vlissingen;
De heer R.M.W. Münstermann directeur;
Mevrouw P. Brands regiomanager Zeeland, LHV;
Mevrouw P. Soeters beleidsmedewerker Zeeland, LHV;
Mevrouw M.A. van der Hooft stafmedewerker kwaliteit en zorg.
Werkgroep hidha’s – vaste waarnemers
De heer A. Roest huisarts te Middelburg;
De heer F. van Broekhoven waarnemend huisarts;
Mevrouw E.J. van Keeken waarnemend huisarts;
Mevrouw J. Meerman-de Witte waarnemend huisarts;
Mevrouw J. Meijaard waarnemend huisarts;
De heer L. Monster waarnemend huisarts;
Mevrouw J.P.E. Havermans opleidingscoördinator.
Werkgroep ICT
De heer J.W. van Werkum huisarts te ’s Gravenpolder;
De heer R.M.W. Münstermann directeur;
De heer A. Roest huisarts te Middelburg;
Mevrouw J.P.E. Havermans opleidingscoördinator;
Mevrouw M. van der Sluis manager PeriScaldes.
Werkgroep zorgportaal/zorgdomein ADRZ
De heer A. Roest huisarts te Middelburg;
De heer A.J. Manschot huisarts te Middelburg;
De heer M.P. Bruijnzeel huisarts te Nieuwerkerk.

Organogram

Verklarende afkortingenlijst

ADRZ Admiraal De RuyterZiekenhuis
ANW-zorg Avond-Nacht- en Weekendzorg
CTZZ Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
DPZ DeskundigheidsBevordering Praktijkassistenten Zeeland
ECG Electro Cardio Gram
EGZ Eerstelijns GGZ Zeeland
EKC Erkende Kwaliteits Coördinator
ELD EersteLijns Diagnostiek
FZiZ Commissie Farmaceutische Zorg in Zeeland
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg
GZA GezondheidsZorg Asielzoekers
HAP HuisArtsenPost
HIDHA Huisarts In Dienst bij HuisArts
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IHT Intensive Home Treatment
JIPP Groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen
MCC Medisch Coördinatie Centrum
MIP Melding Incidenten in de Patiëntenzorg
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NPA NHG Praktijk Accreditering
NTS Nederlands Triage Systeem
NVDA Nederlands Vereniging voor DoktersAssistenten
PAM Perifeer Accreditatie Medewerker
POH Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg
RAK Risicoreserve Aanvaardbare Kosten
SHL Stichting Huisartsen Laboratoria
TAS Triage Advies Systeem
TIA Transient Ischemic Attack
TOH Triagist Ondersteuner HAP-arts
Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT Wet Normering Topinkomens
ZHCo Zeeuwse Huisartsen Coöperatie