Facilitering

PR dienstverlening facilitering
In de ZHCourant is in 2017 regelmatig aandacht geschonken aan de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienstverlening vanuit de werkmaatschappij Facilitering. Dit wordt in 2018 geïntensiveerd en het aanbod wordt uitgebreid.

Ondersteunen bij stagiaires in de dagpraktijk
In 2017 is onderzocht of Facilitering ondersteuning kan bieden bij het begeleiden van stagiaires in de dagpraktijk. De commissie is hierin terughoudend. Zij ziet dit vooral als taak van dagpraktijken en opleiders. Ook bijkomende kosten voor begeleiding worden gezien als struikelblok omdat hier geen subsidie tegenover staat vanuit het scholingsfonds. Om deze redenen is besloten deze dienstverlening niet verder uit te werken.

Uitbreiding dienstverlening ten aanzien van inkoop en onderhandeling
In 2017 is een collectief inkoopaanbod  afgesloten met Henry Schein (voor leden van de ZHCo) ten aanzien van medische artikelen, inkoop en onderhoud van medische apparatuur. Door 25 praktijken wordt inmiddels gebruik gemaakt van dit aanbod. Het contract en de dienstverlening worden in het eerste kwartaal van 2018 geëvalueerd. Omdat leden ook interesse hebben in een collectief inkoopaanbod voor kantoorartikelen zijn in 2017 verkennende gesprekken gevoerd met verschillende aanbieders. Naar verwachting zal er in het eerste kwartaal van 2018 een tweede collectief inkoopcontract beschikbaar komen; dit is  gericht op kantoorartikelen voor alle leden van de ZHCo.

Opzet pool doktersassistenten
In 2017 is een telefoonlijst van assistenten gerealiseerd.  Zij zouden ondersteuning kunnen bieden bij ziekte of zwangerschap van een assistente. In 2017 is gebleken dat er minimaal aan de vraag voor vervanging voldaan kon worden. Deze constructie wordt dan ook in het eerste kwartaal van 2018 geëvalueerd.

Waarneembemiddeling huisartsen
De werkmaatschappij Facilitering bemiddelt bij het vinden van waarnemers voor HAP-diensten en diensten in de dagpraktijk. Er zijn in 2017 totaal 110 aanvragen tot waarneembemiddeling gerealiseerd, hiervan waren 4 bemiddelingen waarbij spoed geboden was.

Abonnement HRM-dienstverlening
De Opleidingscoördinator en de P&O-Adviseur ondersteunen huisartsen bij verschillende personele en organisatievraagstukken. In 2017 is aan 3 huisartsenpraktijken ondersteuning geboden.

  • coachen van een individuele medewerker;
  • opstarten van een verbetertraject voor een team;
  • begeleiden en faciliteren van het totale proces van werving en selectie van een nieuwe medewerker.

Werving en selectie personeel
Huisartsen hebben regelmatig vacatures. Zowel vanwege vertrek van een assistente, uitbreiding van de praktijk als voor tijdelijke vervanging. Vanuit de werkmaatschappij Facilitering wordt ondersteuning geboden bij het benaderen van potentiële kandidaten, het opstellen van de vacaturetekst en het online plaatsen van de vacature tegen een gereduceerd tarief. In 2017 zijn er 11 opdrachten verstrekt aan de werkmaatschappij Facilitering om invulling te geven aan een vacature.