Financiën

RAK op peil
De risicoreserve aanvaardbare kosten (RAK) is voor de ZHCo altijd een belangrijke indicator voor haar financiële basis. Wettelijk mag een huisartsenpost een RAK opbouwen van maximaal 10% van haar jaaromzet. De RAK van de ZHCo heeft eind 2017 dit maximum bereikt, wat past in het jarenlange solide financiële beleid.

Bedrijfsopbrengsten Jaar 2017 Begroting 2017 Jaar 2016
Gedeclareerde opbrengsten verrichtingen 6.127.489 6.159.563 6.432.068
Nacalculatie oude jaren -469.370 120.051
Overige opbrengsten 20.674 15.834
Som der bedrijfsopbrengsten 5.678.793 6.159.563 6.567.953
Bedrijfslasten      
Personeelskosten 2.292.048 2.341.800 2.364.625
Honorarium huisartsen 2.004.857 2.059.168 1.999.585
Afschrijvingskosten 57.741 68.220 56.333
Overige bedrijfskosten 1.728.598 1.693.875 1.663.231
Som der bedrijfslasten 6.083.244 6.163.063 6.083.774
Financiële baten en lasten 43 3.500 1.116
Exploitatiesaldo (voor verrekeningen) -404.408 0 485.295
Verrekend in tarieven 469.370 -120.051
Exploitatiesaldo (na verrekening) 64.962 0 365.244