HRM

Personele begroting*
* Interim-medewerkers, de bedrijfsarts en externe medewerkers niet meegerekend.
* Tussentijds verloop niet meegerekend, status december 2017.

Werkmaatschappij Aantal medewerkers
Werkmaatschappij ZHCo, Stafkantoor 22
Waarvan 7 OR leden met een aanstelling voor 2 uur per week. Deze OR leden hebben tevens een dienstverband binnen de andere werkmaatschappijen.
Werkmaatschappij Huisartsenpost 57
Werkmaatschappij EGZ 17
Werkmaatschappij Facilitering 0
Zijn als medewerkers opgenomen onder de ZHCo.

 

Werkmaatschappij Aantal medewerkers in 2017 uit dienst gegaan Aantal medewerkers in 2017 in dienst gekomen
Werkmaatschappij ZHCo, Stafkantoor 1 1
Werkmaatschappij huisartsenpost 5 3
Werkmaatschappij EGZ 2 4
Werkmaatschappij facilitering 1 0

Vier medewerkers van de ZHCo worden op aanvraag ingezet binnen de werkmaatschappij Facilitering, deze formatie is opgenomen bij de fte ZHCo, Stafkantoor.

Werkmaatschappij Fte
Werkmaatschappij ZHCo, Stafkantoor 9,1
Werkmaatschappij Huisartsenpost 22,4
Werkmaatschappij EGZ 7,89
Werkmaatschappij Facilitering 0

Ziekteverzuim
Het streven voor 2017 was een maximaal ziekteverzuim van 4,0% met een meldingsfrequentie van maximaal 1 keer per jaar per medewerker. Het ziekteverzuimpercentage wordt voornamelijk beïnvloed door langdurige ziekte.

Stafkantoor HAP Goes Hap Vlissingen Hap Zierikzee POH GGZ
% Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq.
Kwartaal 1: 1,1 1,4 7,4 1,3 8,5 0,0 3,9 1,8 3,8 3,4
Kwartaal 2: 2,1 0,5 7,0 0,8 8,6 0,2 3,6 0,7 0,2 0,6
Kwartaal 3: 1,3 0,2 7,5 0,8 1,33 0,0 1,86 0,5 2,6 1,2
Kwartaal 4: 5,9 0,8 10,2 0,4 1,2 1,1 1,9 0,5 2,3 2,7

Cao ontwikkelingen
De looptijd van de Cao afspraken is van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.

Salarisontwikkeling
Een structurele verhoging per 1 september 2017 met 2%.
Voorts is over het jaar 2017 een eenmalige uitkering van 0,5% betaald, tegelijkertijd met en op basis van dezelfde berekeningsgrondslag als de eindejaarsuitkering.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In opvolging van een uitgevoerd medewerkerstevredenheidsonderzoek (2012/2013) is in 2016, door middel van een medewerkeronderzoek, inzicht verkregen in de werkbeleving van medewerkers, met een specifieke focus op psychische en mentale belastbaarheid. In het eerste en tweede kwartaal  van 2017 zijn de resultaten geanalyseerd en is een vervolgstrategie uitgezet. Het is opgevallen dat een groot deel van de medewerkers op drie onderwerpen zorgen of onzekerheid ervaart: ‘materiële waardering’ (58%), ‘leermotivatie’ (47%) en ‘verandervermogen’ (91%). Er is gekeken naar de mogelijkheden om de secundaire arbeidsvoorwaarden te optimaliseren, dit zal in 2018 verder vorm gegeven worden. De werkgever staat open voor het faciliteren van opleidingen die niet altijd voor 100% aansluiten op de huidige functie. Medewerkers worden gemotiveerd om mee te denken met de organisatie en worden betrokken bij het bedenken en implementeren van verschillende onderwerpen. De frequentie van een medewerkertevredenheidsonderzoek is 1x per 4 jaar.

Nabetaling ANW-toeslag over vakantie-uren
Het Gerechtshof heeft arrest toegewezen inzake het betrekken van de ANW-toeslag in de vakantie-aanspraken. De organisatie heeft uitvoering gegeven aan dit arrest en is tot nabetaling overgegaan aan diegenen die tijdig een vordering gestuit hadden.

Bedrijfskleding
In 2017 is in overleg met een afvaardiging van de triagisten nieuwe bedrijfskleding aangeschaft voor de triagisten.

Harmonisatie personele regelingen
De personele regelingen, voor personeel in loondienst, die gehanteerd worden binnen de verschillende werkmaatschappijen, zijn en worden ook in 2018 vergeleken en geharmoniseerd tot één regeling voor de ZHCo.