Koepel

Samenwerking PeriScaldes
In 2017 zijn de heren Wolbers (bestuurslid PeriScaldes) en Schmeitz (PAM) toegetreden tot de commissie Scholing. De Koepel levert ondersteunende activiteiten voor de accreditatie van PeriScaldes-nascholing . De Koepel ontvangt hiervoor extra inkomsten waar onder andere PAM-kosten uit gefinancierd worden. PeriScaldes-scholing kan door PeriScaldes zelf op de portal geplaatst worden.

Huisartsen nascholing
Het totale aanbod WDH-nascholing verzorgd door de Koepel was in 2017 111 uur. Onderwerpen als kleine kwalen, microbiologie, gynaecologie, farmacodynamiek en farmacokinetiek, slaapstoornissen, reanimatie, ABCDE, lage rugpijn, seksuologie en het voorstellen van nieuwe specialisten zijn aan bod gekomen.

De Haamstedecursus is in 2017 georganiseerd door Haamstedecommissie Schouwen-Duiveland en telde 69 deelnemers. Er zijn een vijfdaagse in maart en twee driedaagse cursussen in maart en september georganiseerd. Behandelde onderwerpen zijn: infectieziekten, endocrinologie, klinische genetica, knieartrose, overbelasting voet enkel, overgang, sportletsel heup en knie, wegrakingen, overgangsklachten, lean in de huisartsenpraktijk en stofwisselingziekten. De nieuwe Haamstedecommissie voor 2019 is inmiddels gevormd. Overwogen wordt om in 2019 alleen nog maar driedaagse cursussen te organiseren vanwege de teruglopende belangstelling voor de vijfdaagse cursus.

Toetsgroepen huisartsen
Vanaf 1 januari 2017 is de heer Schmeitz, huisarts te Goes, gestart als PAM voor de Zeeuwse toetsgroepen. De ervaringen in het eerste jaar zijn positief. Er is besloten om de PAM bijdrage voor toetsgroepen van WDH-leden te laten vervallen. De Koepel financiert de PAM ondersteuning vanuit externe accreditatie opbrengsten.  Eind 2017 is de laatste toetsgroep die nog administratief ondersteund werd door stichting KOEL ook overgestapt naar de Zeeuwse PAM. Daarmee worden nu alle toetsgroepen in Zeeland bediend.

De opfriscursus EKC van 2017 vond plaats op 13 september. Onderwerpen als ervaringen van de PAM, GAIA, themakaarten en DTO zijn aan bod gekomen. Van de themakaarten op de portal wordt gebruik gemaakt. De eerste ervaringen zijn positief; het aanbod echter blijft beperkt.

Nascholing triagisten
In 2017 hebben alle  triagisten van de huisartsenposten ten minste 18 uur nascholing gevolgd. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: medisch technisch handelen, overdracht volgens de SBAR- methodiek, intervisie, kinderen met koorts, werken met NTS.  Naast bovenstaande verplichte scholing hebben triagisten van de HAP Vlissingen aanvullende klinische lessen ontvangen ten behoeve van de pilot TOH.

Diplomering triagisten
In 2017 is er 1 assistent gediplomeerd tot triagist. Er zijn 2 triagisten geherregistreerd voor het triagediploma en er zijn 9 assistenten in opleiding tot triagist.

Nascholing doktersassistenten
Eind 2017 zijn er concrete samenwerkingsafspraken met DPZ gemaakt. 2018 is een tussenjaar om van beide kanten te ervaren hoe de samenwerking verloopt. Wanneer dit bevalt, zal deze werkgroep formeel onderdeel worden van de werkmaatschappij Kwaliteit & Scholing en zal dit statutair gerealiseerd worden.

Het aanbod ‘scholing assistenten’ was in 2017 8 uur plus een basis- en herhalingscursus reanimatie. Onderwerpen die behandeld zijn: laboratoriumuitslagen, omgaan met moeilijke mensen, trauma hoofd, nierfalen.

Nascholingsportal
In 2017 zijn er op verzoek van de huisartsen een aantal aanpassingen gedaan aan de portal om het gebruiksgemak te vergroten en het programma overzichtelijker te maken. Zo is het nu mogelijk om agenda-items in de portal te plaatsen over bijeenkomsten waar een groot aantal huisartsen wordt verwacht. De portal wordt steeds beter gebruikt door de verschillende doelgroepen en over het algemeen zijn de gebruikers tevreden.

Accreditaties
De instellingsaccreditatie voor ABC1 en ABAN loopt tot 1 januari 2019.
Registratie CRKBO loopt tot 23 juli 2020.

Instellingsaccreditatie doktersassistenten
In 2017 is de instellingsaccreditatie van de NvDA voor doktersassistenten niet toegekend. De nascholing voor doktersassistenten en triagisten van DPZ en ZHCo werden in 2017 geaccrediteerd door stichting KOEL. Deze aanvragen bleken niet mee te tellen als aanvraag bij de NvdA. Hierdoor kon de Koepel in 2017, de norm van door NvDA geaccrediteerde nascholing, niet behalen om in aanmerking te komen voor een instellingsaccreditatie. In 2018 zullen accreditaties waar mogelijk bij de NvDA worden aangevraagd en zal de aanvraag voor een instellingsaccreditatie opnieuw worden ingediend.