Organisatieontwikkeling

Een van de prioriteiten voor de ZHCo is het vraagstuk van opvolging en vestiging, tegen de achtergrond van het geleidelijk groeiende huisartsentekort in Zeeland. Een werkgroep is actief aan de slag en heeft op 3 speerpunten activiteiten uitgezet:

  • werving van nieuwe huisartsen
  • bijeenkomsten met groepen huisartsen over de toekomst van hun praktijken
  • noodscenario’s voor ’t geval voor een praktijk geen opvolg(st)er gevonden kan worden.

Het thema opvolging en vestiging zal naar verwachting  de komende jaren een centraal, strategisch thema blijven voor de ZHCo.
Mede met het oog op het vorige onderwerp zijn activiteiten opgezet om de beschikbaarheid van waarnemers in Zeeland, zowel voor dagpraktijken als de ANW-zorg, te vergroten. De krapte van waarnemers is overigens een landelijk fenomeen waar vrijwel iedere stad of regio mee te maken heeft. De ZHCo is gestart met een Klankbordgroep met waarnemers, om meer zicht te krijgen op de ideeën en wensen die bij startende huisartsen leven. Daarnaast hopen we door waarnemers en huisartsen in dienstverband bij een huisarts (hidha) te betrekken bij het reilen en zeilen van de Zeeuwse huisartsenzorg dat een zo groot mogelijk deel van hen de overstap maakt naar het praktijkhouderschap.

In 2017 heeft de Coöperatieraad  zich uitgesproken voor het samengaan  van de ZHCo en zorggroep PeriScaldes tot één organisatie.  Het ZHCo-bestuur heeft deze opdracht opgepakt met het bestuur van PeriScaldes. In 2018 zal o.l.v. een onafhankelijk procesbegeleider het fusieproces gestalte krijgen.
Vanwege de beoogde fusie zal de ZHCo niet overgaan tot het instellen van een patiëntenraad. PeriScaldes heeft nl.  al een patiëntenraad.

In samenwerking met PeriScaldes heeft de ZHCo een werkgroep ICT. Op advies van deze werkgroep heeft het bestuur en daarna de Coöperatieraad besloten dat in ieder geval de volgende 4 applicaties in alle huisartsenpraktijken van onze leden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Mogelijkheid voor de patiënt om via het web een afspraak bij de eigen huisarts te plannen
  • Inzage voor de patiënt in het eigen elektronisch patiëntdossier
  • Aanvraag van herhaalrecepten door de patiënt via het web
  • Communicatie tussen patiënt en praktijk via E-chat

Daarnaast is besloten om te streven naar één HIS voor alle leden/huisartsen. In 2018 zal follow-up gegeven worden aan deze doelen. Hierbij zullen – onvermijdelijk –  extra financiële middelen gevonden moeten worden; m.n. wordt daarbij gedacht aan de gelden voor Organisatie & Infrastructuur (O&I) die beschikbaar zijn voor de versterking van de eerste lijn.

De Eerstelijns GGZ Zeeland breidt geleidelijk uit. Steeds meer praktijken besluiten een POH-GGZ via de ZHCo te laten werken. Aanvankelijk waren het alleen Walcherse huisartsen, nu zijn er ook praktijken op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland met een POH-GGZ van de ZHCo.
In 2017 is onderzocht of de EGZ de POH’s van Indigo kon overnemen. Dit is helaas niet geconcretiseerd.