Nieuws

Hieronder vindt u informatie over:
-Telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpost
-Opvolging en vestiging van huisartsen in Zeeland.
-Werken volgens kwaliteitseisen
-Riscoanalyse
-Rampenoefening, eind november 2017

Telefonische bereikbaarheid huisartsenpost
Als u 0900-nummers op uw telefoontoestel heeft geblokkeerd, betekent dit dat u ook de huisartsenpost telefonisch niet kunt bereiken. Via de klantenservice van uw telefonie-aanbieder (bijv KPN) kunt u een keuze maken tussen 0900 nummers die u wel of niet wilt blokkeren, waaronder spoednummers.Graag uw aandacht hiervoor!

Opvolging en vestiging van huisartsen in Zeeland
De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Nucleus Zorg (Zeeuws Vlaanderen) zijn een campagne begonnen om beginnende huisartsen over te halen zich de kustprovincie te vestigen. De campagne is gericht op huisartsen in Nederland én België. In  Zeeland is een wervingsactie voor huisartsen van start gegaan. Er zijn filmfragmenten gemaakt van jonge huisartsen die zich in Zeeland hebben gevestigd. Er bestaat een partnerprogramma voor de vaak hoogopgeleide partner van de huisarts. De komende jaren gaan veel huisartsen met pensioen en de huidige Zeeuwse artsen voorzien problemen met de overname van hun praktijken. Te afgelegen, te solistisch, te klein en geen werk voor meeverhuizende hoogopgeleide partners, zo luiden de bezwaren.  Zeeland heeft echter veel te bieden op het gebied van werken en wonen, vinden de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en LHV Huisartsenkring Zeeland. Met termen als rust, ruimte, zee, strand, natuur en heus ook culturele activiteiten dichtbij willen de Zeeuwse huisartsen hun Nederlandse én Belgische collega’s naar Zeeland halen. Kijk voor meer informatie op de website ‘huisarts-in-Zeeland‘.

Werken volgens kwaliteitseisen
Elders op deze website kunt u ons HKZ-certificaat zien, waaruit blijkt dat de 3 huisartsenposten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen.  Dit betekent dat men als artsen en medewerkers binnen de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie kwaliteit van zorg levert; de cliënt centraal stelt, de zaken intern goed op orde heeft, betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werkt aan verbeteren van zorg- en dienstverlening. In april 2018 vindt her-certificering volgens HKZ plaats. Hierna zal worden overgegaan op een ander systeem van certificering; we zoeken namelijk meer aansluiting bij de huisartsenpraktijk. De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie kiest voor NHG-praktijkaccreditering (NPA), als instrument voor de verbetering, borging en bevestiging van de
kwaliteit in de huisartsenpraktijk.

PRI-Brand op de HAP’
Tweemaal per jaar wordt een analyse gemaakt op mogelijke risico’s die de organisatie loopt bij verschillende onderwerpen.  Momenteel onderzoekt de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie het onderwerp ‘brand op een HAP’. Bekeken wordt waar onze zwakke punten liggen, waar we dus het meest risico lopen als er brand uitbreekt op een huisartsenpost. Brand is sowieso dramatisch, los van alles waar je je op voorbereidt; op een huisartsenpost geldt dat voor zowel medewerkers en patiënten. En als ruimtes door brandschade niet mee beschikbaar zijn, moet op korte termijn worden gezocht naar een vervangende locatie. We analyseren de communicatie, coördinatie maar ook de samenwerking met ketenpartners. We hopen dat het nooit voor zal komen, indien dat wél het geval is, willen we zo goed mogelijk voorbereid zijn.

Zeeuwsbrede crisisoefening > Pandemie
Op 28 en 29 november 2017 vindt een rampenoefening plaats. Deze ketenoefening heeft als doel alle zorginstellingen die betrokken zijn bij een grootschalige uitbraak van een infectieziekte (seizoensgriep), zowel afzonderlijk én als keten te testen. Getest wordt op de voorbereiding op de opvang en behandeling van grote groepen patiënten terwijl ook sprake is van uitval van zorgverlenend personeel ten gevolge van de griep.
Deelnemende organisaties zijn: Nucleus Zorg, ZorgSaam, Zorgstroom, ADRZ, GGD, ZHCo en Rode Kruis. Dit alles onder leiding van en in samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland en het Eramus Medisch Centrum.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST