De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Geen acute nachtelijke sluiting HAP Schouwen-Duiveland, wel onderzoek naar toekomstbestendige huisartsenzorg.

Huisartsen Coöperatie ZHCo-PeriScaldes betreurt de commotie die is ontstaan naar aanleiding van het verkiezingsstandpunt van het CDA Schouwen-Duiveland en de uitspraken van haar (beoogd) wethouder Daniël Joppe. CZ en NucleusZorg in Zeeuws-Vlaanderen voelden zich door de berichtgeving genoodzaakt om te rectificeren. Het zorgt bovendien voor onrust onder bewoners op Schouwen-Duiveland. ZHCo-PeriScaldes bevestigt hetgeen CZ stelt in het artikel van vandaag in de PZC.

In het artikel in de PZC op zaterdag 5 maart jl. wordt terecht gesteld dat de huisartsenzorg in Zeeland onder druk staat. Dat geldt niet alleen in de ANW (avond, nacht, weekend), maar ook in de dagpraktijken. Om die reden wordt door de Zeeuwse zorgaanbieders en CZ gewerkt aan toekomstbestendige oplossingen, die zowel de toegankelijkheid als de betaalbaarheid van de zorg moeten garanderen. Behoud van kwaliteit van zorg en voldoen aan wettelijke richtlijnen zijn daarin belangrijke uitgangspunten.

De sluiting van de post in Zierikzee was in het verleden onderwerp van onderzoek. Anne Marijn Kool heeft in haar functie als praktijkhoudend huisarts op Schouwen-Duiveland gereageerd op de stelling van het CDA Schouwen-Duiveland, waarbij zij heeft bevestigd dat sluiting vooralsnog niet aan de orde is. Dat laat onverlet dat er gekeken wordt naar oplossingen om de groeiende kloof tussen de vraag naar zorg en het aanbod zoveel mogelijk te dichten.

De Zeeuwse huisartsenspoedposten boven de Westerschelde vallen onder ZHCO-Periscaldes. De organisatie telt ruim 150 werknemers en zet zich in voor een gezonde en actieve bevolking van Zeeland. Met als doel de versterking van de organisatiekracht van huisartsen en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg.

Terug naar overzicht
(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST