test

HKZ-kwaliteitscertificaat
Op 26 maart j.l. is de HKZ-audit afgerond: met succes! De auditor van Lloyds Register was positief tot zeer positief over:
– de sfeer/cultuur binnen de gehele organisatie,
– ons kwaliteitssysteem dat werkt en vruchten afwerpt,
– onze veiligheidsvoorzieningen,
– de ondersteuning op het gebied van Personeel en Opleiding
– het cyclische en grondige karakter van onze beleidssystematiek
– en vooral: het engagement, de professionaliteit en ordelijkheid waarmee artsen en assistenten patiëntenzorg leveren op onze posten.
De auditor heeft 3 punten die binnen 6 maanden verbeterd moeten worden.
Deze zijn:
– het hanteren van een prospectieve risicoanalyse,
– de toetsing van voorbehouden handelingen bij aanname,
– aanvulling van onze procedure preventieve en correctieve maatregelen met een grondige oorzaken-analyse.
Nu van ieder genoemd verbeterpunt een plan van aanpak is ingediend, heeft de auditor Huisartsenpost Zeeland formeel voorgedragen voor HKZ-certificering. En daarmee is het doel gerealiseerd: een officieel kwaliteitscertificaat! Hier kunt u het certificaat inzien.

 

Terug naar overzicht
(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST