De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Coöperatie PeriScaldes fuseren

Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en Coöperatie PeriScaldes gaan fuseren. De wens om tot een fusie te komen was al geruime tijd aanwezig. Tijdens de (digitale) coöperatieraad van 9 december jl. stemde een ruime meerderheid van de leden voor de fusie en gaven daarmee aan, vertrouwen te hebben in het samenvoegen van de activiteiten van de huidige organisaties in één nieuwe organisatie ZHCo-PeriScaldes. De fusie wordt per januari 2022 geëffectueerd.

Met grote afstanden en een veranderende populatie is Zeeland een kwetsbare regio waar een meer dan gemiddelde inspanning nodig is om de continuïteit van zorg te borgen. Versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn is noodzakelijk om écht integrale zorg dichtbij de patiënt te bieden.

De nieuw te vormen organisatie telt ruim 150 werknemers en zet zich in voor een gezonde en actieve bevolking van Zeeland. Met als doel de versterking van de organisatiekracht van huisartsen en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg, om zo de gezamenlijke visie en missie te verwezenlijken. Voorzitter van het bestuur, Mattijs Bordui, is verheugd over het genomen besluit. ‘De nieuwe organisatie wordt een duidelijk aanspreekpunt in het werkgebied, heeft een duidelijke en proactieve rol in de eerste lijn en neemt regie op grote regionale (zorg) vraagstukken.’

Finus Kuijs is per januari 2022 aangesteld als directeur van ZHCo-PeriScaldes, Kuijs is een ervaren bestuurder in de Zeeuwse zorgsector met een groot netwerk. ‘Ik kijk er naar uit om leiding te geven aan de door de organisatie ingezette koers in de ontwikkeling en strategie van het gezamenlijk beleid, de interne organisatie en de positionering van de huisartsenzorg en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg in onze regio’, aldus Finus Kuijs.

Terug naar overzicht
(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST