De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Zeeuwse huisartsen en Adrz maken afspraken over de zorg voor kwetsbare ouderen

Op 28 februari 2022 ondertekenden Adrz en de Zeeuwse huisartsen,
vertegenwoordigd door ZHCo – PeriScaldes, een samenwerkingsovereenkomst die
de zorg voor kwetsbare ouderen verder gaat stroomlijnen en verbeteren.
Belangrijkste doel van de samenwerkingsafspraken is betere afstemming tussen
ketenzorg van kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname

Er is een aantal afspraken vastgelegd over de rol van huisarts en ziekenhuis in de
zorg voor kwetsbare ouderen. Zo worden vroegtijdig allerlei screenings uitgevoerd
bij de huisarts om acute opname te voorkomen en is er actiever contact tussen
huisartsenpraktijk en ziekenhuis wanneer een patiënt toch opgenomen moet
worden. Ook na terugkomst thuis, blijft de huisartsenpraktijk betrokken bij de
uitvoering van het zorgbehandelplan.

Jolanda de Vries, lid van de raad van bestuur van Adrz: “De afspraken lijken voor de
hand liggend, maar ik ben erg blij met deze samenwerkingsovereenkomst. We
weten dat we in de toekomst meer te maken gaan krijgen met kwetsbare ouderen
en dat we straks fors minder personeel hebben om de zorg voor deze groep
Zeeuwen goed vorm te geven. Door nu op alle vlakken de samenwerking op te
zoeken en te beklinken, maken we een mooie stap voorwaarts. De toekomst zou ons
zomaar in kunnen halen. Dan gaan we elkaar zeker nodig hebben.”

Finus Kuijs, directeur ZHCo – PeriScaldes: “De zorg voor onze patiënten gaat over de
muren van zorgorganisaties heen. Door beter met elkaar samen te werken en
hierover afspraken te maken, voorkomen wij dat onnodig werk gedaan wordt. Dat is
goed nieuws voor onze professionals, maar zeker ook voor onze patiënten. Zij
hoeven niet overal hun verhaal opnieuw te doen of onnodige onderzoeken te
ondergaan.”
E

Terug naar overzicht
(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST