De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Organisatie

Opvolging en vestiging van huisartsen in Zeeland
De Landelijke Huisartsen Vereniging, de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Nucleus Zorg slaan de handen ineen om huisartsen te werven voor Zeeland. Er is diverse speerpunten die aandacht krijgen om de organisatie van huisartsenzorg op hoog peil te houden. Wilt u meer informatie? Mail dan naar info@zhco.nl

Visie
– Zeeuwse huisartsen hechten aan hun vak en aan het profiel Zeeuwse huisartsenzorg:
dichtbij, op de menselijke maat/vanuit de context van de patiënt/continu  7 * 24/autonoom/deskundig
– Huisartsen willen een eenduidige positionering en profilering van de huisartsenzorg in het Zeeuwse zorglandschap. Die positie en het profiel moet toekomst- en overheidsbestendig zijn. Toekomstbestendig zodat de huisartsenzorg ook de uitdagingen en ontwikkelingen in de toekomst aankan. Overheidsbestendig zodat de Zeeuwse huisartsenzorg zo min mogelijk  last heeft van wisselend overheidsbeleid. Inmiddels is duidelijk dat marktwerking eerder verschraling van de Zeeuwse zorg zal veroorzaken. Zeeuwse gezondheidszorg  is gebaat bij gedegen en respectvolle samenwerking onderling en met andere partijen.
– De Zeeuwse huisartsen boven de Westerschelde geven deze gedachte vorm in de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie.
– Huisartsen werken autonoom in hun professie en in hun praktijkvoering. De Huisartsen Coöperatie sluit aan bij deze context van het huisartsenvak. Dat betekent dat de organisatie van, voor en door huisartsen moet zijn:

van:       eigenaarschap van huisartsen
voor:     de organisatie werkt voor de huisartsenzorg
door:     bepaling van het beleid  door huisartsen.

Dit betekent verder:
Eigen keuze van de individuele huisarts voor aansluiting bij de organisatie.
Efficiënt georganiseerde zeggenschap leidt tot slagkracht.
Maximale betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk doel.
– Passend bij de eisen van de tijd dient er een goede en transparante scheiding te zijn tussen de ondersteuning van de huisartsenzorg door de organisatie enerzijds, en belangenbehartiging voor huisartsen anderzijds, door m.n. de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), lokaal vertegenwoordigd door de Kring Zeeland

Missie
– De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is een doelmatige, toegankelijke, transparante, proactieve en integere organisatie van, voor en door alle huisartsen in de provincie Zeeland (boven de Westerschelde).
Doel: een sterke, herkenbare aanspreekpartner en betrouwbare vertegenwoordiger te zijn voor de huisartsenzorg.
– De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie draagt zorg voor een optimale ondersteuning van de (apotheekhoudende-) huisartsen en borging van het eigen karakter en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg.
Doel: verlichting bij de huisarts van niet-patiëntgebonden activiteiten: zowel bestuurlijk als praktisch in de dagpraktijk.
– Op professionele basis vindt facilitering van, en samenwerking met  partners in de eerste en de tweede lijn plaats, waarbij de eigenstandigheid van huisartsen het uitgangspunt vormt.
Doel: versterking, kwalitatief en organisatorisch, van de positie en het profiel van de Zeeuwse huisartsenzorg.
– De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor het werken in de eerste lijn of die bijdragen aan de kwaliteitsbevordering en werkt daartoe plannen uit.
Doel: de Zeeuwse huisartsenzorg is up-to-date v.w.b. alle landelijke beleid, nieuwe inzichten, en protocollen relevant voor de huisartsenzorg.
– Binnen de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie wordt het beleid bepaald door huisartsen en is er ruimte voor inbreng vanuit andere partijen binnen de eerste lijn.
Doel: een maximaal draagvlak bij de aangesloten huisartsen

GRIP-structuur

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST