Coronavirus in Nederland
Heeft u corona klachten? Ga dan NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe maar neem TELEFONISCH contact op met de huisarts of huisartsenpost. Voor een Corona-test belt u 0800 – 1202. Voor algemene vragen over Corona belt u het landelijk informatienummer: 0800 - 1351. Lees verder >

Bestuurlijke organisatie

Raad van Toezicht
De heer M.P. (Rien) Heijboer, kwaliteit en organisatie van zorg, voorzitter
Mevrouw N.E. (Nini) Soeters-Schot, juridische zaken, statuten, governance, lid
De heer J.A. (Marco) Walhout, financiën, personeel, lid

Raad van Bestuur
de heer M. (Mattijs) Bordui, voorzitter
mevrouw E.E.M. (Lisanne) Slager-Konings, secretaris
de heer V.J. (Victor) Heukels, penningmeester
mevrouw A.M. (Anne Marijn) Kool
de heer A. (Arjan) Roest
de heer A. (Arie) Speelman
de heer E.R. (Eric) van Russen Groen

Directeur ad interim
de heer B. (Bas) Rikken

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie kent 4 werkmaatschappijen:

Kwaliteit en scholing
Deze werkmaatschappij richt zich op verbetering van de kwaliteit van huisartsgeneeskundige zorg aan de Zeeuwse patiënt middels regionale deskundigheidsbevorderende activiteiten die betrekking hebben op  beroepsinhoudelijke onderwerpen in de huisartsenpraktijk.
Doel:
* Bevordering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in Zeeland.
* Bevordering van de deskundigheid van Zeeuwse huisartsen en praktijkmedewerkers (doktersassistenten, praktijkondersteuners, nurse practitioners).
* Bevordering van een soepele samenwerking tussen huisartsen en andere zorgaanbieders in Zeeland via nascholingsactiviteiten.

Huisartsenpost
Acute zorg: De Huisartsenpost is er alleen voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond, nacht en weekend, die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.
Openingstijden: De Huisartsenpost is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 8.00 uur. Op zaterdag en zondag en op officiële feestdagen is de huisartsenpost 24 uur per dag geopend. U wordt verzocht altijd eerst telefonisch contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

Facilitering
De werkmaatschappij Facilitering biedt ondersteuning aan de huisartsen in Zeeland op het gebied van niet-patiënt gebonden activiteiten. De ondersteuning richt zich in eerste instantie op:
* Inkoop;
* Human Resource Management (waarneembemiddeling, werving en selectie, personele zaken);
* Financieel-economische en bedrijfsmatige dienstverlening.

Eerstelijns GGZ Zeeland (EGZ)
EGZ zet bij ruim 40 huisartsen van de ZHCo een praktijkondersteuner GGZ in. Als EGZ dragen wij zorg voor de werving en selectie en het personeelsmanagement van de POH-GGZ. Daarnaast bieden wij een e-health platform, (na)scholing en intervisie aan de POH-GGZ, zodat zij gesteund door een goede basis, professioneel hun vak kunnen uitoefenen.

Regeling bij geschenken
Met betrekking tot vergoeding van onkosten en regeling bij geschenken kent de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie een regeling. U kunt deze regeling opvragen via info@zhco.nl

 Jaarverslag

Het jaarverslag 2019 kunt u opvragen via info@zhco.nl

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST