Eerstelijns GGZ

De Eerstelijns GGZ Zeeland BV (EGZ)  faciliteert de aangesloten  huisartsen  op het gebied van de verlening van GGZ  in hun praktijk. Dit doen we door inzet van een praktijkondersteuner (POH) GGZ. Inmiddels maken ruim 40 huisartsen van de ZHCo gebruik van deze dienstverlening.

Ouders/verzorgers en jeugdigen kunnen voor hulp en ondersteuning terecht bij de praktijkondersteuner GGZ Jeugd. Ook de POH-GGZ Jeugd wordt in steeds meer praktijken gefaciliteerd door de ZHCo.
Meer informatie over de de POH GGZ Jeugd kunt u lezen in onze eigen brochure: info@zhco.nl

Als EGZ dragen wij zorg voor de werving, selectie en personeelsmanagement van de POH-GGZ. Daarnaast bieden we (na)scholing en intervisie aan de POH-GGZ, zodat zij gesteund door een goede basis, professioneel hun vak kunnen uitoefenen.

GGZ geleverd door de huisartsenpraktijk is een schakel in de keten van Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg levert de huisarts samen met de POH-GGZ niet alleen, maar in samenhang met de andere schakels in de GGZ keten. Daar hoort samenwerking met de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ, maar ook het maatschappelijk werk en andere voorzieningen bij. EGZ gaat deze samenwerking aan door contacten te leggen in deze echelons en de samenwerking vorm te geven.

Voor meer informatie: Peter Streefkerk, manager EGZ. E-mail: p.streefkerk@zhco.nl. Telefoonnummer: 06-3007 3801.

Leden commissie GGZ:
Mevrouw J.M.G. (Jacqueline) Roebroeck, huisarts te Vlissingen en voorzitter;
Mevrouw  C.V.J. (Vivian) Bij de Vaate, huisarts te Renesse;
De heer J.A. (Johan) de Jong, huisarts te Kapelle;
De heer P. (Peter) Streefkerk, manager EGZ, ZHCo;
Mevrouw C. (Cobi) van den Berg, beleidsmedewerker/kwaliteitscoördinator GGZ; PeriScaldes;
Mevrouw P. (Plonie) Soeters, beleidsmedewerker LHV Kring Zeeland;
Mevrouw  E.E.M. (Lisanne) Slager-Konings, huisarts te Goes;
Mevrouw C. (Conny) Wattel, huisarts te Oost-Souburg;
Mevrouw K.H.M. (Karin) Adams, huisarts te Middelburg;

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST