Coronavirus in Nederland
Heeft u corona klachten? Ga dan NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe maar neem TELEFONISCH contact op met de huisarts of huisartsenpost. Voor een Corona-test belt u 0800 – 1202. Voor algemene vragen over Corona belt u het landelijk informatienummer: 0800 - 1351. Lees verder >

Kwaliteit

Krachtens de Wet Kwaliteit, Klachte en Geschillen Zorg (WKKGZ) is de werkmaatschappij ‘huisartsenpost’ verplicht om verantwoorde zorg te bieden. Met verantwoord wordt bedoeld: veilig, goed niveau, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht.

Gelukkig benadrukt de wet alleen maar wat al in onze visie geborgen is. Kwaliteit van onze zorg staat voorop. Voelbaar en merkbaar door de patiënt. Daarnaast is het fijn wanneer de kwaliteit te meten is, door de juiste onderzoeken en steekproeven, door goed gekozen indicatoren die vertellen en duidelijk maken wat we willen weten, namelijk “doen wij het goed?”

We werken aan kwaliteit door onszelf voortdurend te ‘meten’ en op basis van deze meetgegevens bij te sturen.

Dat onze kwaliteit goed is, wordt bevestigd door ons NPA kwaliteitscertificaat. De NPA heeft in 2018 voor het eerst een audit gehouden bij de huisartsenposten en heeft op basis daarvan het keurmerk toegewezen.
Jaarlijks of twee-jaarlijks wordt de audit opnieuw uitgevoerd om te kijken of we nog steeds aan alle kwaliteitseisen voldoen.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de NPA: https://npacertificering.nl/patient/ 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST