Kwaliteit

Krachtens de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) is de werkmaatschappij ‘huisartsenpost’ verplicht om verantwoorde zorg te bieden. Met verantwoord wordt bedoeld: veilig, goed niveau, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht.

Gelukkig benadrukt de wet alleen maar wat al in onze visie geborgen is. Kwaliteit van onze zorg staat voorop. Voelbaar en merkbaar door de patiënt. Daarnaast is het fijn wanneer de kwaliteit te meten is, door de juiste onderzoeken en steekproeven, door goed gekozen indicatoren die vertellen en duidelijk maken wat we willen weten, namelijk “doen wij het goed?”

We werken aan kwaliteit door onszelf voortdurend te ‘meten’ en op basis van deze meetgegevens bij te sturen. Daarnaast werken we hard aan HKZ certificering. Het traject naar dit certificaat is lang en intensief, vraagt veel van medewerkers, maar moet uiteindelijk leiden tot een organisatie die kan aantonen kwalitatief goede zorg te leveren. U hebt daar immers recht op als patiënt.

HKZKijk voor meer informatie over de HKZ certificering op de website: www.hkz.nl

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST