De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Kwaliteit

Krachtens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is de werkmaatschappij ‘huisartsenpost’ verplicht om verantwoorde zorg te bieden. Met verantwoord wordt bedoeld: veilig, goed niveau, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht.

Gelukkig benadrukt de wet alleen maar wat al in onze visie geborgen is. Kwaliteit van onze zorg staat voorop. Voelbaar en merkbaar door de patiënt. Daarnaast is het fijn wanneer de kwaliteit te meten is, door de juiste onderzoeken en steekproeven, door goed gekozen indicatoren die vertellen en duidelijk maken wat we willen weten, namelijk “doen wij het goed?”

We werken aan kwaliteit door onszelf voortdurend te ‘meten’ en op basis van deze meetgegevens bij te sturen.

Dat onze kwaliteit goed is, wordt bevestigd door ons NPA kwaliteitscertificaat. De NPA heeft eind 2021 de laatste audit gehouden bij de huisartsenposten en heeft op basis daarvan het keurmerk toegewezen.
Jaarlijks wordt een controle-audit uitgevoerd om te kijken of de ZHCo nog steeds aan alle kwaliteitseisen voldoet.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de NPA: https://npacertificering.nl/patient/ 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST