De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Vacature lid cliëntenraad

Cliëntenraad

Betere zorg door actieve inbreng

De mening van cliënten telt. Daarom heeft ZHCo-PeriScaldes een Cliëntenraad volgens de regels van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ZHCo-PeriScaldes. Er wordt gevraagd en ongevraagd advies verstrekt aan het bestuur. Op deze wijze wordt medezeggenschap gerealiseerd ten aanzien van beleid en uitvoering van zorgverlening en op het gebied van veranderingen in de organisatie van zorg.


Doel Cliëntenraad

Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van de belangen van alle cliënten van ZCHo-PeriScaldes. Daarnaast zorgt de Cliëntenraad indien nodig voor een betere afstemming van zorg tussen de aanbieders en cliënten. Tevens zorgt de raad voor verbetering van de communicatie tussen en naar cliënten.
De Cliëntenraad neemt geen klachten in behandeling. Hiervoor is een klachtenregeling en een klachtencommissie in het leven geroepen.

De Cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten en bestaat uit minstens zeven leden.
Zij zijn na een open sollicitatieprocedure benoemd en beschikken over voldoende kennis en kunde om de belangen van patiënten te behartigen.

Voor meer informatie, de vacature en profielschets/functiebeschrijving: opent u deze link: leden-clientenraad-gevraagd

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST