Lid worden ZHCo

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie: de organisatie van, voor en door de Zeeuwse huisartsen boven de Westerschelde.

Praktijkhoudende huisartsen, die werkzaam zijn in het werkgebied van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, kunnen lid worden van de ZHCo.

De ZHCo heeft als visie om de huisartsenzorg eenduidig te positioneren en te profileren in het Zeeuwse zorglandschap. Die positie en het profiel moet toekomst- en overheidsbestendig zijn.  Zeeuwse huisartsen hechten aan hun vak en aan het profiel Zeeuwse huisartsenzorg:

 • dichtbij, op de menselijke maat
 • vanuit de context van de patiënt
 • continu; 7 dagen in de week, 24 uur per dag
 • autonoom
 • deskundig

Het hoogste orgaan is de coöperatieraad bestaande uit alle leden (huisartsen) van de ZHCo. Uit hun midden is een bestuur gekozen. In opdracht van het bestuur geeft de directeur leiding aan de medewerkers van de organisatie. De coöperatieraad komt minstens vier keer per jaar bijeen.

Praktisch:

De kosten van het lidmaatschap bedragen in 2019 € 700,- per normpraktijk.

Waarnemers kunnen geen lid worden van de ZHCo. Zij vormen de Waarneemgroep die één (1) stem heeft in de coöperatieraad.

De complete voorwaarden van het lidmaatschap en de beëindiging staan in de statuten: statuten

De voordelen van lidmaatschap ZHCo op een rij:

 • Leden hebben inspraak en stemrecht in de coöperatieraad
 • Leden worden door de ZHCo geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen
 • De ZHCo vertolkt dé stem van de huisartsenzorg richting ketenpartners en Zeeuwse & landelijke overheden
 • Leden kunnen groepskorting krijgen voor diverse faciliteiten
 • Praktijkmanagers en praktijkondersteuners GGZ  kunnen vanuit de ZHCo gedetacheerd worden in de huisartsenpraktijk (waardoor de praktijkhouder geen financieel risico loopt);
 • Bepaalde voorzieningen zijn alleen beschikbaar voor leden (contact vertrouwenspersonen, ondersteuning bij praktijkopvolging)
 • Voor leden is het zoeken van waarnemers voor HAPdiensten gratis

Interesse?

Stuur een mail met uw naam en praktijkgegevens naar info@zhco.nl

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST