Lid worden ZHCo

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie: de organisatie van, voor en door de Zeeuwse huisartsen boven de Westerschelde.

Praktijkhoudende huisartsen, die werkzaam zijn in het werkgebied van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, kunnen lid worden van de ZHCo.

De ZHCo heeft als visie om de huisartsenzorg eenduidig te positioneren en te profileren in het Zeeuwse zorglandschap. Die positie en het profiel moet toekomst- en overheidsbestendig zijn.  Zeeuwse huisartsen hechten aan hun vak en aan het profiel Zeeuwse huisartsenzorg:

 • dichtbij, op de menselijke maat
 • vanuit de context van de patiënt
 • continu; 7 dagen in de week, 24 uur per dag
 • autonoom
 • deskundig

Het hoogste orgaan is de coöperatieraad bestaande uit alle leden (huisartsen) van de ZHCo. Uit hun midden is een bestuur gekozen. De coöperatieraad stuurt – via het bestuur – de medewerkers op het stafbureau aan. De coöperatieraad komt minstens vier keer per jaar bijeen.

Praktisch:

De kosten van het lidmaatschap bedragen in 2019 € 0,33 per patiënt per praktijk.

Waarnemers kunnen geen lid worden van de ZHCo maar hebben gezamenlijk één (1) stem in de coöperatieraad.

De complete voorwaarden van het lidmaatschap en de beëindiging staan in de statuten.

De voordelen van lidmaatschap ZHCo op een rij:

 • De praktijkmanager kan vanuit de ZHCo gedetacheerd worden in de huisartsenpraktijk (waardoor de praktijkhouder geen financieel risico loopt);
 • De praktijkhouder heeft inspraak en stemrecht in de coöperatieraad; niet-leden hebben geen inspraak maar moeten zich wel conformeren aan de besluiten over de HAP-structuur;
 • De ZHCo vertolkt dé stem van de huisartsen richting ketenpartners
 • Leden kunnen groepskorting krijgen voor diversie faciliteiten
 • Leden worden door de ZHCo geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen
 • Bepaalde voorzieningen zijn alleen beschikbaar voor leden (contact vertrouwenspersonen, ondersteuning bij praktijkopvolging)
 • Voor leden is het zoeken van waarnemers voor HAPdiensten gratis

Interesse?

Stuur een mail met uw naam en praktijkgegevens naar info@zhco.nl

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST