Coronavirus in Nederland
Heeft u corona klachten? Ga dan NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe maar neem TELEFONISCH contact op met de huisarts of huisartsenpost. Voor een Corona-test belt u 0800 – 1202. Voor algemene vragen over Corona belt u het landelijk informatienummer: 0800 - 1351. Lees verder >

Vacature Medisch Adviseur hospice Goes

De Functie
In Hospice Het Clarahofje in Goes kunnen vijf bewoners hun laatste levensdagen doorbrengen in een prettige huiselijke sfeer. Dit hospice is een samenwerking tussen Zorgstroom en Stichting Het Clarahofje waar 24 uur per dag zorg wordt geleverd door verpleegkundigen die samenwerken met vrijwilligers. Het verpleegkundig team van Zorgstroom is zelfsturend en afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten heeft een ieder hier een taak in.

In verband met het vertrek van een van de medisch adviseurs zoeken de verpleegkundigen van het hospice in Goes een huisarts die zich als medisch adviseur wil inzetten voor de palliatieve zorg in het hospice. Deze medisch adviseur heeft inhoudelijke medische kennis op het gebied van palliatieve zorg, een visie op de organisatie van en samenwerking in de palliatieve zorg. Daarbij is het de kunst om betrokkenen mee te nemen.

De medisch adviseur neemt deel aan het wekelijks multidisciplinair overleg met de verpleegkundigen en geestelijk verzorger van het hospice. Samen wordt vanuit diverse invalshoeken bekeken hoe de zorg aan de opgenomen bewoners zo goed mogelijk vorm kan krijgen. Daarnaast kunnen de verpleegkundigen van het hospice, waar nodig, een beroep doen op de medisch adviseur. Verder organiseert de medisch adviseur scholingen voor de verpleegkundigen en wordt kennis gedeeld. Ook wordt gevraagd mee te denken over het medisch beleid dat in het hospice gevoerd wordt.

In principe blijft – na opname in Het Clarahofje – de eigen huisarts van onze bewoners de medische zorg bieden. Wanneer de eigen huisarts niet kan blijven behandelen, bijvoorbeeld vanwege de afstand, wordt in overleg de verantwoordelijkheid overgedragen aan een van de twee huisartsen die aan het hospice verbonden zijn als medisch adviseur.

Wat zijn de taken?
• deelname aan het multidisciplinair overleg
• gevraagd en ongevraagd meedenken, adviseren en richting geven aan het medisch beleid binnen het hospice
• ondersteuning van de verpleegkundigen bij de ‘screening’ bij nieuwe opnames, in verband met de indicatie
• zorg verlenen aan bewoners van het hospice bij afwezigheid van de eigen huisarts
• het ontwikkelen en/of geven van scholingen aan de hospiceverpleegkundigen en vrijwilligers
• deelname (2x per jaar) aan overleg met leden van het bestuur van Zorgstroom en van Stichting Het Clarahofje

Wij vragen
• een BIG geregistreerd huisarts, met kaderopleiding palliatieve zorg of bereid deze opleiding te volgen
• affiniteit met de dynamiek en organisatie van het hospice
• affiniteit met het intern en extern optreden als medisch inhoudelijk aanspreekpunt
• overtuigingskracht en een innemende persoonlijkheid.
• een teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wij bieden
• een inspirerende en flexibele werkomgeving in de palliatieve zorg
• een zzp-overeenkomst met een vaste maandelijkse vergoeding gebaseerd op 10 uur inzet per maand

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST