Waarnemers

Opvolging en vestiging van huisartsen in Zeeland
De NOS besteedde op 11 september jl. ruim aandacht aan de krapte in de huisartsenzorg in Zeeland. Zoals werd aangegeven zijn diverse activiteiten ontwikkeld waarmee dit onderwerp ruim aandacht krijgt.
Er zijn  filmpjes gemaakt van jonge, in Zeeland gevestigde huisartsen; de website van de ZHCo biedt binnenkort een extra pagina ‘huisarts in Zeeland’, de opleidingen van huisartsen worden benaderd, etc…
De Landelijke Huisartsen Vereniging, de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Nucleus Zorg slaan de handen ineen rondom dit thema.
De publiciteitscampagne zal begin oktober van start gaan. U zult vanaf dat moment alle informatie kunnen terugvinden via deze website onder de pagina ‘huisarts in Zeeland’.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@zhco.nl

Interesse in waarneming op een Zeeuwse huisartsenpost?
Binnen  de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie werkt de huisartsenpost met een poule van vaste waarnemers, waar de huisartsen dankbaar gebruik van maken. Hebt u interesse in het waarnemen van diensten op één of meerdere van onze locaties, dan kunt u contact opnemen met:

Jerney Havermans
E: j.havermans@zhco.nl

Waarneembeleid op de huisartsenpost
Huisartsen op de huisartsenpost benaderen geregeld waarnemers voor hun diensten. De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) heeft daarom besloten hierover duidelijke afspraken te maken om zo de kwaliteit van de zorg garant te kunnen stellen.

Het vinden van een geschikte waarnemer is primair een taak van de huisarts die zijn of haar dienst wil laten waarnemen. Ter ondersteuning houdt de ZHCo een bestand bij van waarnemers. De ZHCo maakt zich sterk voor een jaarlijkse evaluatie en opschoning van de database ‘waarnemende artsen’, zodat huisartsen steeds beschikken over actuele gegevens.

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is te allen tijde verantwoordelijk voor de borging van verantwoorde zorg. Dit houdt in dat elke waarnemer getoetst wordt tijdens de acceptatieprocedure of hij/ zij bevoegd en bekwaam is. Dit gebeurt door na te gaan of de waarnemer voldoet aan de door de beroepsgroep opgestelde beroepseisen.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST