Waarnemers

Interesse in waarneming op een Zeeuwse huisartsenpost?
Binnen  de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie werkt de huisartsenpost met een poule van vaste waarnemers, waar de huisartsen dankbaar gebruik van maken. Hebt u interesse in het waarnemen van diensten op één of meerdere van onze locaties, dan kunt u contact opnemen met:

Jerney Havermans
E: j.havermans@zhco.nl

Waarneembeleid op de huisartsenpost
Huisartsen op de huisartsenpost benaderen geregeld waarnemers voor hun diensten. De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) heeft daarom besloten hierover duidelijke afspraken te maken om zo de kwaliteit van de zorg garant te kunnen stellen.

Het vinden van een geschikte waarnemer is primair een taak van de huisarts die zijn of haar dienst wil laten waarnemen. Ter ondersteuning houdt de ZHCo een bestand bij van waarnemers. De ZHCo maakt zich sterk voor een jaarlijkse evaluatie en opschoning van de database ‘waarnemende artsen’, zodat huisartsen steeds beschikken over actuele gegevens.

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is te allen tijde verantwoordelijk voor de borging van verantwoorde zorg. Dit houdt in dat elke waarnemer getoetst wordt tijdens de acceptatieprocedure of hij/ zij bevoegd en bekwaam is. Dit gebeurt door na te gaan of de waarnemer voldoet aan de door de beroepsgroep opgestelde beroepseisen.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Website door: DORST